27. marts 2019

Den Offentlige Databeskyttelses­rådgiveruddannelse

Den Offentlige DPO uddannelse er en højaktuel uddannelse, der understøtter dig som databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller aktiv deltager i implementeringen af databeskyttelsesforordningens regler i en offentlig myndighed.

Kravene til de offentlige myndigheder betyder, at databeskyttelsesrådgiveren skal besidde en række faglige kvalifikationer såsom:
Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
Stærke juridiske kompetencer og indsigt i databeskyttelsesret- og praksis. Forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov og for kommunens håndtering af data, m.m. Dette er selve kernen i rollen som DPO.

IT arkitektur og dataforståelse
Den juridiske viden bør kobles til en dybdegående viden om organisationens samlede it-arkitektur og it-sikkerhed, hvor og hvordan data behandles, databehandleraftaler med eksterne leverandører, rådgivning af organisationen med afsæt i en risikobaseret tilgang, de digitale kompetencer og know-how og i det hele taget om, hvordan den daglige drift af hele organisationen er digitalt understøttet.

Forståelse og indsigt i de lokale organisatoriske forhold
Det særlige ved DPOens funktion, der er ansvarlig for kommunens eget datatilsyn er, at kunne sætte sin juridiske og it-sikkerhedsmæssige kompetencer ind i et ledelsesperspektiv. DPOen skal både rådgive og føre tilsyn med data og informationssikkerheden i kommunen helt fra topledelse til de udførende medarbejdere. Det stiller krav til personlige kompetencer, fx at kunne skabe sig overblik, "banke døren ind" og være vedholdende i alle dele af organisationen. Det kræver også, at man kan bidrage til at understøtte udviklingen af dataunderstøttede forretningsprocesser - fx ved at presse på for yderligere digitaliseringsklar regler, praksis og lovgivning.

Uddannelsen udbydes hos COK, men er udarbejdet i samarbejde mellem Danske Regioner, KL og COK.

Tilmeld dig kurset hos COK. (link)

×

Log ind