03. maj 2019

Samtykkekomponent kan binde fremtidens borgerforløb sammen

For at kunne skabe sammenhængende digitale brugerrejser på tværs af sektorer og mellem forvaltninger er der behov for en samtykkeløsning. I Odense Kommune gør de sig de første kommunale erfaringer i et pilotprojekt med en digital samtykkekomponent.

Regeringen og KL er blevet enige om en række principper for den koordinerede sagsbehandling. Principperne skal være med til at sikre, at borgere med komplekse problemer oplever en kommunal forvaltning, der tilrettelægger en mere koordineret og sammenhængende indsats for borgeren. Og her kan en samtykkekomponent være en del af løsningen.

Samtykkekomponent kan lette samarbejde

For at kunne tage hånd om borgernes samlede udfordringer og sikre koordinerede indsatser, er det nødvendigt at dele relevante oplysninger om borgeren mellem relevante myndigheder, for at borgeren oplever den offentlige sektor som sammenhængende.

En digital samtykkekomponent kan her være med til at lette samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner. Komponenten kan sikre, at borgerne har kontrol over egne data, og at offentlige myndigheder må dele data med andre myndigheder.

"Målet med samtykkekomponenten er, at borgerne let og forståeligt skal kunne afgive deres samtykke. De skal have adgang til et overblik over afgivne samtykker og have mulighed for at tilbagetrække et afgivet samtykke", fortæller chefkonsulent Birgitte Hjelm Paulsen, Strategi og udvikling/IT & Digitalisering i Odense Kommune.

Det var interne forretningsbehov som var afgørende for, at Odense Kommune gik i gang med at udvikle en samtykke­komponent.

"På de sammenhængende borgerforløb har sagsbehandlerne et stort behov for at have et fælles overblik over indhentede samtykker på tværs af velfærdsforvaltninger", fortæller Birgitte, og fortsætter: "Der er desuden et ønske om at minimere brugen af mundtlige samtykker for at øge retssikkerheden, samt at standardisere måden samtykker opbygges og dokumenteres på."

Odense Kommunes NemSamtykke

Samtykkekomponenten som de har udviklet i Odense Kommune, kaldet NemSamtykke, består af 5 elementer. 3 af elementerne, sagsbehandlerklienten, databasen samt afleveringsmuligheden til Digital Post, er udviklet og i test pr. 1. april 2019.

Løsningsbeskrivelse

Første trin på vejen mod en snitflade til aflevering af samtykke ned i databasen fra selvbetjeningsløsninger og fagsystemer er også lavet, men skal videreudvikles for at kunne koble flere systemer på.

I samarbejde med KL er Odense Kommune i gang med et forløb, hvor borgernes perspektiv på afgivelse af, overblik over og tilbagetrækning af samtykke afsøges, inden der udarbejdes en (papir)prototype for de borgervendte dele af samtykkekomponenten.

Fra maj 2019 deltager også Syddjurs og Guldborgsund Kommuner i udviklingen af Samtykkekomponenten.