20. maj 2019

Nyt program skal understøtte kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem

Programmet Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) er oprettet i et samarbejde mellem KL og KOMBIT. I DOS-programmet løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye inddrivelsessystem, PSRM.

Nye opgaver i kommunerne

Når kommunerne skal tilsluttes Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, kommer det til at kræve tilretninger i mange af de kommunale systemer, fordi kravet til datakvalitet er ændret. Tilretningen er nødvendigt for, at kommunerne kan sende regninger på f.eks. betaling af daginstitution, biblioteksgebyrer og parkeringsafgifter videre til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.

Overgangen til det nye inddrivelsessystem forventes derfor at blive relativt kompliceret og uhensigtsmæssig at løfte for kommunerne individuelt, idet mange kommunale systemer skal tilrettes. KL har gennem en tæt dialog med Skatteforvaltningen, leverandører og kommunerne afdækket, at kommunerne i den forbindelse står overfor en række opgaver, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Tidligere har det været praksis at sende ubetalte regninger automatisk videre til debitorsystemerne og herefter videre til SKAT. Det er derfor en omfattende opgave kommunerne står overfor, idet der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne.

KL vurderer, at der samlet bliver behov for ændring af tre debitorsystemer og ca. 120 fagsystemer i kommunerne.

Samarbejde mellem KL og KOMBIT

KL og KOMBIT har derfor udarbejdet et projektgrundlag, der skal afhjælpe problemerne.

KOMBIT's delleverancer til projektet har til formål, at leverandørerne kan levere og implementere i overensstemmelse med den plan, SKAT ønsker udført – og på en ensrettet måde, der gør det muligt for kommunerne at dele erfaringer og gevinstmuligheder på tværs. Delleverancerne vil desuden understøtte opkvalificering og ensretning af datagrundlaget for restancerne i hver kommune og dermed sikre lovmedholdelig opkrævning af gælden via PSRM.

Du kan læse mere om DOS-programmet her. Her kan du også se sammensætningen af styregruppe og referencegruppe.

Hvis du vil følge fremdriften i programmet, kan du med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev.

×

Log ind