07. maj 2019

Ledelse med data: Bryd ud af dit mentale bur og skab værdi med big data

Bliv klogere på ledelse med data og afprøv værktøjer til at teste dit digitale mindset, når Pernille Rydén, lektor på DTU afholder workshop på Kommunernes Digitaliseringstræf d. 6. juni i Odense.

Digitalisering og ny teknologi understøtter fremtidens velfærd

Kommunerne står i dag over for et massivt demografisk pres med flere ældre, flere børn og færre hænder og ressourcer til at løfte opgaverne. KL's nye strategi "På forkant med fremtidens velfærd" sætter retningen for, hvordan kommunerne skal bruge digitalisering og ny teknologi til at sikre fremtidens velfærd.

Kommunernes Digitaliseringstræf bliver igen i år omdrejningspunktet for nye idéer, interessant indspark og workshops om digitalisering som driver for velfærd.

Det er en generel antagelse, at datadrevne beslutninger er bedre og at vi nu automatisk kan træffe bedre og klogere beslutninger end før - men intet kunne være mere forkert"
Pernille Rydén, lektor på DTU

 

Dataismen giver overdrevne forventninger til potentialerne i data

De store udfordringer, som kommunerne står overfor i dag og i fremtiden skaber ifølge Pernille Rydén, lektor på DTU, et behov hos kommunerne for at kunne forudsige fremtiden – og særligt tunge udgiftsposter - i højere grad end i dag. Sammen med den voksende mængde data giver behovet for at forudsige fremtiden overdrevne forventninger om gevinsterne ved datadrevne beslutninger.

"Dataismen eller Big data-regimet, giver forhåbninger og lovning på nye indsigter og løsninger. Det er en generel antagelse, at datadrevne beslutninger er bedre og at vi nu automatisk kan træffe bedre og klogere beslutninger end før - men intet kunne være mere forkert" forklarer Pernille Rydén.

 

Vi er stadig mennesker i organisationer

Ifølge Pernille Rydén bliver det subjektive mindset ofte overset, når der tales om big data eller datadrevne beslutninger. For selvom vi har data, kan vi ikke tilsidesætte, at det er mennesker – ikke regelstyrede robotter - som skal forstå og træffe beslutninger i en kompleks verden.

"Vi er stadig mennesker i organisationer. Det kræver erkendelse at se, at vi er mennesker, der beslutter. Og vi bliver ikke mere rationelle eller beslutningsdygtige, bare fordi vi nu har mere data og kalder beslutningerne datadrevne. For uagtet hvilke data vi har, hvordan vi har indsamlet dem og hvordan vi vil bruge dem, så er det stadig det subjektive mindset, der træffer beslutningen. Kort sagt: Vi ser ikke data, som de er, men som vi er"

 

Det digitale mindset

Pernille Rydén påpeger, at det ikke handler om, at behovet for data skal underkendes, men om at kommunerne skal være kritiske over for deres egne behov og overbevisninger. En undersøgelse fra Aarhus Universitet kunne i 2017 vise, at fakta ikke får politikere til at ændre holdning. De vælger fakta, der passer til deres holdning. Den bias skal kommunerne være opmærksom på.

"Vi er i en travl hverdag med stigende kompleksitet og derfor bliver en stor del af vores beslutninger truffet på rygraden – også selvom de måske ikke er rigtige" siger Pernille Ryden.

Vi er i en travl hverdag med stigende kompleksitet og derfor bliver en stor del af vores beslutninger truffet på rygraden – også selvom de måske ikke er rigtige
Pernille Rydén, lektor på DTU

Det digitale mindset er en afgørende faktor for at træffe de bedste beslutninger og få reel værdi ud af digitalisering og ny teknologi. Med pres og krav om værdiskabelse på flere fronter, er det særligt vigtigt som leder at være bevidst om ens syn på verden. Særligt så de implicitte antagelse kommer frem i lyset: At vi ser det samme, men vores briller og udgangspunkter er forskellige. Pernille Rydén uddyber:

 "Mindsettet er vigtigt, fordi det er en invitation til at skifte perspektiv så vi rent faktisk får borgerne i centrum og så vi ikke digitaliserer for teknologiens skyld. Vi skal se på strukturelle rammer, som påvirker vores beslutningsrum og de trends og politiske strømninger, som også påvirker handlemulighederne for den kommunale leder."

 

Ledelse med data på Kommunernes Digitaliseringstræf

Forudsætningen for at lykkes med ny teknologi er at være sig bevidst om de nye muligheder, som teknologi og digitalisering giver. Derfor kan du på Kommunernes Digitaliseringstræf afprøve værktøjer til at teste dit digitale mindset, når Pernille Rydén afholder en session om ledelse med data

Eller som Pernille Rydén formulerer det:

"Det handler om at finde ud af, hvorfor gør vi ting. Mange bruger ikke teknologien på nye måder - det svarer til at have en smartphone og bruge den som en Nokia 3210. Nye teknologier har nye muligheder og de muligheder skal man være sig bevidst".

×

Log ind