25. maj 2019

Byggeboom i rammearkitekturen - status på programmet "Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen"

Programmet “Sammenhæng og genbrug i rammearkitekturen" har haft et veritabelt byggeboom det seneste år. Mange nye såkaldte byggeblokke til den fælleskommunale rammearkitektur er nu beskrevet og godkendt. Det høje aktivitetsniveau i programmet bliver fastholdt, med endnu flere produkter og vejledninger er på vej, lige som programmet byder på masser af aktivitet i arkitekturnetværket og udbyder relevante kurser og konferencer i den næste halvårsperiode.

Byggeblokke beskriver den kommunale forretning

Den fælleskommunale rammearkitektur vinder i styrke og omfang måned for måned. I foråret 2019 blev ni grunddatabyggeblokke og en fælleskommunal geodatamodel (FKG) godkendt og optaget i den fælleskommunale rammearkitektur. Nu er tre nye byggeblokke for Bevilling, Ydelse og Effektuering klar, og yderligere tre byggeblokke for Myndighed, Lokation og Aktør er på vej gennem review med kommunal deltagelse.

Aktuelt arbejder KLs it-arkitekter på en referencearkitektur for Måling og Observation, og på byggeblokken Samtykke. I foråret 2019 blev ni grunddatabyggeblokke og en fælleskommunal geodatamodel (FKG) desuden godkendt og optaget i den fælleskommunale rammearkitektur. Aktuelt arbejder programmet desuden med en række byggeblokke om økonomi, som skal hjælpe kommunerne i arbejdet med forberedelsen til integration til SKAT’s nye inddrivelsessystem.

En byggeblok er kort fortalt et veldefineret, generisk udsnit af den kommunale forretning, som beskriver, opdeler og forklarer et forretningsområde. Kommunerne kan bl.a. bruge byggeblokke som redskab til at svare på spørgsmål som:

 • Hvilke begreber skal vi have styr på og hvilke kan genbruges?
 • Hvilke spørgsmål skal vi stille i organisationen, når vi anskaffer en løsning?
 • Er der standarder inden for området, som vi skal holde os til?

Også markedet har fri adgang til alle de fælleskommunale arkitekturprodukter. Ved at tage udgangspunkt i godkendte byggeblokke får leverandørerne f.eks. bedre forudsætninger for hurtigere at levere it-løsninger, der understøtter den kommunale opgaveløsning korrekt.

Rammearkitekturen er kommunernes digitale fundament

“Det er takket være vores dygtige it-arkitekter og et glimrende samarbejde mellem KL, kommunerne og KOMBIT, at vi kan fastholde en sådan fremdrift i at udbygge den fælleskommunale rammearkitektur. Det glæder os meget at se, hvordan kommunerne sammen skaber fundamentet og rammerne for digitaliseringen af kommunerne. Det er vigtigt for os som kommuner, for borgerne og virksomhederne, at vi digitaliserer klogt og langsigtet. Det hjælper rammearkitekturen til. Vi kører efter en detaljeret plan, et roadmap, for en prioriteret indsats i 2019-2020, og vi sørger hele tiden for at koble indsatsen tæt til de fællesoffentlige initiativer med data og it-arkitektur" siger Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef i KL’s Center for Digitalisering og Teknologi. Alle elementer i rammearkitekturen udstilles på INFO.rammearkitektur.dk.

Nedenfor følger en række af programmets fokusområder og aktiviteter det kommende halve år. 

Produkter udarbejdes efter de kommunale behov

Inden sommerferien gennemfører programmet en undersøgelse af, hvilke rammearkitekturprodukter kommunerne efterspørger fremover, og i hvilken form. Undersøgelsen omfatter en række interviews og en kommuneworkshop med 15 deltagere. 

Udbredelse i Kommunernes it-arkitekturnetværk

Kommunal involvering, viden og engagement er vigtige forudsætninger for, at KL kan yde et godt arbejde med it-arkitektur. Derfor fortsætter programmet med et højt aktivitetsniveau i arkitekturnetværkene samt ved at afholde en lang række kurser, uddannelser og arrangementer.

“Vi oplever god energi i vores netværk, og det har vi haft fra begyndelsen af. Knap 60 kommuner deltager i arkitekturnetværket i år, og kommunerne siger, at de sætter stor pris på at få og dele ny viden og erfaringer mellem sig. Vi kan for KL’s vedkommende slet ikke undvære de vigtige input og bidrag, som kommunerne føder fra netværket og ind til rammearkitekturen og den fysiske udmøntning i KOMBITs fælleskommunale infrastruktur, ” siger chefkonsulent Line Laudrup, der er ansvarlig for netværksmøderne.

Kurser, møder og uddannelse

Rammearkitektur stiller krav til viden og færdigheder, og derfor lægger KL vægt på at udbyde og facilitere it-arkitekturfaglige kurser, møder og uddannelser. Helt aktuelt handler det blandt andet om følgende:

 • It-arkitekturuddannelsen afholdes igen i maj og juni 2019 i både Kolding og København. Der er 26 tilmeldinger til de to uddannelsesforløb.
 • Netværksmøder om it-arkitektur. Der er tilmeldt 122 deltagere fra 56 kommuner, som deltager i tre regionale netværk med hver fire netværksmøder.
 • KL afholder i samarbejde med konsulenthuset Strand & Donslund en række to-dagskurser om arkitekturmodellering med ArchiMate®. Kurserne afholdes i november/december 2019 i København og i Jylland. Læs mere om kurserne her.
 • KL udbyder en to dages workshop "Arkitekturløft", der giver fælles forståelse, og løfter kommunale it-projekter. Læs mere om Arkitekturløft her.

Rammearkitekturpuljen

Den 9. september 2019 har kommunerne ansøgningsfrist til en ny runde af portioner fra Rammearkitekturpuljen. Kommuner der har et interessant projekt med udvikling eller anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur, opfordres til at søge. Læs mere på siden om Rammearkitekturpuljen på kl.dk.

Fællesoffentligt fokus

Programmet "Sammenhæng og genbrug med rammearkitektur" deltager løbende i fællesoffentlige arbejdsgrupper, projekter og reviewboards - herunder bl.a.: 

 • På sundhedsområdet har KL i regi af SAGERA projekt 4 deltaget i projekterne ’Patientens overblik’, ’Målbillede for infrastruktur på sundhedsområdet’ samt ’Sundhedsdataprogrammet’. Rammearkitekturen har vist stor værdi i flere af de tværsektorielle indsatser. Bla. fordi rammearkitekturen understøtter sammenhæng på tværs af faglige- som organisatoriske siloer, men også fordi at rammearkitekturens organisatoriske styringsmodel indeholder nogle velafprøvede styringsmæssige rammer der sikrer central som decentral udvikling af et fælles fundament.
 • Arkitekturreviews om henholdsvis fællesoffentligt testmiljø og sikre ID-løsninger til børn og unge.
 • Fællesoffentlige vejledninger. Blandt andet en vejledning til arkitekturdokumentation med ArchiMate®, som gør arkitekter i stand til at beskrive arkitekturens forskellige elementer og sammenhængene mellem dem på en ensartet og stringent måde.
 • Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, som betyder, at myndigheder og virksomheder kan hente, forstå og anvende data, som stammer fra andre.

Har du spørgsmål eller idéer til arbejdet med rammearkitektur, kan du kontakte: 

 • Specialkonsulent Vibeke Normann om byggeblokke og governance for rammearkitekturen: vno@kl.dk
 • Juridisk specialkonsulent Dan Bjørneboe om rammearkitekturpuljen: dabj@kl.dk
 • Chefkonsulent Line Laudrup om arkitekturnetværket og fællesoffentligt arkitektursamarbejde: lila@kl.dk
 • Konsulent Asbjørn Ammitzbøll Flügge om formidling af rammearkitekturen: awaf@kl.dk
 • Konsulent Julie Kristoffersen Bendtsen om INFO.rammearkitektur.dk: jtb@kl.dk
 • It-arkitekt og chefkonsulent Torben Mathisen om effektmåling af rammearkitekturen: toma@kl.dk
 • Vicekontorchef og programleder Jan Struwe Poulsen: jtp@kl.dk
 • Kontorchef og programejer Ghita Thiesen: ght@kl.dk