13. maj 2019

Arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med KITA og Strand & Donslund et kursus om arkitekturmodellering med ArchiMate®.

Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur involverer interessenter fra forskellige dele af kommunen og fra andre myndigheder og leverandører mv. Interessenterne har oftest forskellig baggrund og forskellige behov for information set fra hver deres synspunkt. For at imødekomme behovene udarbejder arkitekten en række arkitekturprodukter, der typisk indeholder visuelle modeller og diagrammer.,

Formål og udbytte

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate® som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter.

Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forretnings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessenters informationsbehov med ArchiMate®-modeller. Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til konteksten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitetur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA). Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter.

Læs mere om kurset her.