06. august 2019

Sådan får du skabt resultater med arbejdsgangsanalyse

For at analysere dine arbejdsgange korrekt og beskrive dine processer fyldestgørende kræves inddragelse og involvering fra de ægte eksperter – dem der til dagligt bærer arbejdsgangene.

KL udbyder i samarbejde med Peak Consulting Group en 5-dages uddannelse, der henvender sig til interne kon­sulenter i kommunerne, der arbejder med at gennemføre analyser og opti­mering af arbejdsgange og forretning­sprocesser.

Uddannelsen består af tre moduler med hjemmearbejde mellem modul­erne og ved kursets afslutning vil du have opfyldt følgende læringsmål:

  • Du kan gennemføre kortlægning og redesign/optimering af en proces, herunder gennemføre observation og brown-paper workshops, med inddragelse og involvering af de ledere og medar­bejdere, der kender processerne.
  • Du kan anvende forskellige kreative metoder og analyser til at fremme optimering af arbejds­gange.
  • Du kan facilitere en gruppe af fageksperter i et forløb, hvor du får deres kollektive viden og ideer i spil.
  • Du kender de væsentligste fald­gruber for en analyse og ved hvordan du skal håndtere dem.
  • Du kan dokumentere dine proces­ser korrekt i BPMN (Business Proces Model Notification).
  • Du har konkret optimeret en proces i egen kommune.

Læs mere om uddannelsen her eller tilmeld dig nedenfor.

Arrangement

Kurser Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Ekstra kursusstart: Den 4. september, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.