26. juni 2019

Rødovre Kommune: Vi vil arbejde med det, der er vigtigt for borgerne

I Rødovre Kommune har man en vision: Sammen om Rødovre, som handler om at forny velfærden blandt andet gennem større borgerinddragelse i udarbejdelsen af kommunens tiltag. I kommunens Social- og Sundhedsforvaltning har man arbejdet videre med den tanke og sat sig for at arbejde ud fra det, som borgerne selv giver udtryk for er vigtigt.

Processer skal ses fra borgerens perspektiv

Siden juni 2017 har Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune arbejdet med Sammen med Borgeren – et tiltag, der handler om at se og forstå kommunen gennem borgernes oplevelser og få øje på de steder, hvor kommunen kan skabe nye løsninger sammen med borgere, foreninger og virksomheder.

"Vi ville gerne lave et set up, hvor vi hele tiden kvalificerer det, vi laver sammen med borgeren. Vi vil gerne arbejde med det, der er vigtigt for borgeren. Derfor er vi også nødt til at undersøge, om det er det samme, der er vigtigt for os og borgeren", fortæller programleder Kristine Rødgaard Andersen.

Et af de bærende principper for Sammen med Borgeren er, at processer og tilgange skal tænkes og ses fra borgerens perspektiv. Derfor følger Rødovres arbejdsproces en model, hvor man tager udgangspunkt i borgerens virkelighed, før man udvikler ideer og løsninger. Modellen består af faserne Forforstå-Forstå-Skab-Virk.

Først skaber man overblik over en livssituation i Forforstå-fasen og blandt andet gennem interview med borgerne får man i forstå-fasen indblik i, hvad der er på spil for borgerne. Derefter går man videre med at udvikle nye ideer, prototyper og implementering i Skab- og Virk-faserne. Borgerne inviteres ind gennem hele processen, og er med til både at definere udfordringer, udvikle løsninger på udfordringerne og kvalificere/evaluere løsningerne.  

”Vi inviterer borgere og medarbejdere ind til løsningsworkshops, hvor de sammen bygger løsninger. Det giver indsigt i, hvor mange måder en problematik kan anskues på. Der kommer vidt forskellige synspunkter frem. Både mellem borger og kommune - men også fra forskellige steder i kommunen”, fortæller Kristine.

Fokus fra start

Sammen med Borgeren startede med fire udvalgte livssituationer bl.a. ’Vi er en familie med et barn med særlige behov’ og ’Jeg er udskrevet fra hospitalet, men er ikke rask’. De første fire blev bl.a. udvalgt, fordi de så vidt muligt repræsenterede forvaltningens områder, og der kom dermed opmærksomhed på tiltaget i hele forvaltningen fra begyndelsen. Af samme grund blev forvaltningens ledergruppe, tillidsrepræsentanter, og arbejdsmiljørepræsentanter involveret i processen løbende og på den måde introduceret til den metodiske tilgang. Endelig blev otte medarbejdere uddannet til samskabelseskonsulenter.

Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose

En af de livssituationer, der arbejdes med lige nu er: Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Et af incitamenterne til at arbejde med denne livssituation har fra kommunens side været at få fokus på det interne samarbejde omkring livssituationen.  

Kristine fortæller om feltarbejdet i forstå-fasen: ”Vi besøgte en række familier og det viser sig hurtigt, hvordan hele familien bliver ramt, når en forælder bliver syg. Så hele familien har behov for noget hjælp, men hjælpen skal komme mange forskellige steder fra i kommunen, og ofte har familierne ikke overblik over, hvad de har brug for, og/eller overskud til at formulere det. Og så er der flere der oplever, at ingen i kommunen har overblikket for hele familiens situation."

Nogle af de ideer og løsninger, der her er kommet frem, handler om, hvordan man kan få organiseret familielivet – fx er der måske en måde at hjælpe børnene på via en kalender. Der arbejdes også på at etablere en mentorordning. Det er tanken, at mentorordningen ikke behøver at være kommunalt funderet. Derfor er kommunen pt. i gang med at undersøge muligheden for at indgå et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse i forhold til opgaven. Kommunen er nemlig meget bevidst om, at det ikke altid kommunen, der har de rigtige løsninger – løsninger kan også findes i partnerskaber med virksomheder og frivillige kræfter.

Borgerrejse for de unge

Sammen med Borgeren har nu været i gang i to år; fire livssituationer er blevet til syv, og tiltaget har forgrenet sig i mange forskellige retninger og projekter i resten af kommunen.

"Vi er begyndt at bruge udefra- og ind i perspektivet i andre sammenhænge, – hvor vi bruger metoderne i forhold til projekter, som vi alligevel skal arbejde med " siger Kristine.

Et eksempel er udviklingen af ungevejledningsindsatsen for de unge, som ikke går direkte videre i job eller uddannelse: "Her har vi blandt andet lavet en borgerrejse for medarbejderne, som illustrerer alle de møder, enheder og tiltag, som en ung borger kan møde i denne livssituation. Derudover har vi talt med både unge og deres familier i forhold til at få et indblik i, hvad der er vigtigt for dem i den proces."

Det næste der skal ske er, at medarbejderne mødes og bliver introduceret for de indsigter, der er taget ud af interviews med de unge og deres familier, og med udgangspunkt i den viden og viden fra borgerrejsen, skal arbejdet med at udarbejde løsninger igangsættes.

I Rødovre er det tydeligt at se, at det der engang var et projekt, begynder at tilgang i hele Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor services og løsninger udvikles til og med borgerne.

Du kan læse mere om alle livssituationerne i Sammen med Borgeren i Rødovre her.

Vil du vide mere om, hvordan din kommune kan arbejde med servicedesign, så læs med på kl.dk/servicedesign.

×

Log ind