19. juni 2019

Nu kan leverandører tilmelde sig de Guidede Ture til Digitaliseringsmessen'19

Tilmeldingen til de Guidede Ture på Digitaliseringsmessen'19 er åbnet for leverandører. I år sikrer KL, at gæsterne på de guidede ture får udleveret et headset til turen, så de bedre kan høre, hvad oplægsholderne siger på messestandene.

KL arrangerer igen i år Guidede Ture på Digitaliseringsmessen i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@. De Guidede ture finder sted på Digitaliseringsmessen i Odense Congress Center i tidsrummet 10:30-16:00.

Hvad går Guidede Ture ud på?

På en guidet tur besøger deltagerne mellem 5–7 leverandører, der hver især har forberedt en 5 min. præsentation af et produkt eller en service inden for turens overor­­­dnede tema. Turen tager typisk mellem 30 – 45min.

Turguider fra KL, KIT@ og Borgerservice Danmark afholder 8 guidede ture, hvor de følger hver gruppe rundt, sørger for at leverandørerne overholder tiden, og at alle stande på turen bliver besøgt.

Deltagerne har også mulighed for selv at gå turene, hvor de får udleveret et kort med en rute til de forskellige leverandører inden for det valgte tema.

 

Leverandører der ønsker en standplads skal skynde sig

Standpladserne til leverandører på digitaliseringsmessen er næsten udsolgt, og derfor skal leverandører der ikke har en stand endnu men ønsker at deltage skynde sig. Leverandører kan se på Digitaliseringsmessens hjemmeside, hvordan de kan tilmelde sig. 

Begrænsede pladser på de arrangerede ture

For at sikre alle deltagere lige mulighed for at høre relevante oplæg, har KL i år lavet guidede tur beskrivelser, som udleveres på papir af KL i området ”Guidede ture”. De skrevne guides bliver lavet indenfor de 11 valgte temaer og giver kommunerne et overblik over de relevante leverandører som har produkter eller services der matcher temaet.

KL vil i år kun facilitere 8 ture med 20 kommunale deltagere, og der er til forskel fra tidligere år være færre pladser på de guidede ture. Til gengæld har KL i år sikret at alle gæster, der deltager på de guidede ture, får udleveret et head set inden de starter på en guidede tur. Dette sker af hensyn til tidligere års erfaring med at det er svært at høre hvad oplægsholderne siger på messestandene når man går rundt.

 

 

Beskrivelse af de Guidede Ture

1. Brugervenlighed og sammenhængende services på tværs

På denne tur får du indblik i, hvad leverandørerne kan tilbyde ift. den fælleskommunale handlingsplan om at skabe bedre brugeroplevelser og sammenhæng i digitale løsninger. Hør bl.a. om, hvordan man skaber brugervenlige og tilgængelige digitale løsninger f.eks. ved at bruge UX (user experience) og service design m.m.

2. Machine learning, kunstig intelligens og analytics i offentlige myndigheder

På denne tur får du indblik i, hvordan de offentlige myndigheder kan bruge machine learning, kunstig intelligens og analytics i deres arbejde. Du hører om muligheder og leverandørernes forslag til hvordan I kommer i gang med at arbejde med machine learning, kunstig intelligens og analytics samt hvilke konkrete produkter de kan tilbyde.

3. ESDH

På denne tur kan du høre om det, at dele og udstille viden på tværs af kommunens forvaltninger. Hør bl.a. om fagsystemer, der understøtter workflows og tilgængelighed, som kan integreres til KOMBIT's SAPA-løsning, støttesystem og serviceplatform, og som kan skabe procesoptimering og gevinstrealiseringer.

4. Informations- og it-sikkerhed 

På denne guidede tur bliver du indført i, hvilke tiltag der er mulige for at imødekomme privatlivs- og datasikkerhed i kommunen. Digitalisering er effektivt for meget, men indeholder også visse risici. På denne tur kan man høre mere om, hvad der er af løsninger til at imødekomme informationssikkerhed, og at finde en god ligevægt mellem udnyttelse af offentlig data, beskyttelsen af data og borgeres tillid til den offentlige forvaltnings håndtering af disse.

5. Internet of things og Smart City (Oprettes ikke i år)

På denne guidede tur får du indblik i, hvad Internet of Things (IoT) kan tilbyde af hjælp til løsning af kommunal by-vedligeholdelse, forudsige helbredsproblemer hos ældre på et tidligt stadie eller forbedre læringsmiljøet i folkeskolen. IoT kan vha. sensorer, der er knyttet til internettet, øge bevidstheden om, hvornår behovet for at en kommunal ansat er tilstede og derigennem effektivisere store dele af det daglige arbejde. Dette vil udvikle mulighederne for at arbejde med Smart City, der har potentiale til at blive en stor gevinst for kommuner.

6. Bedre og mere sammenhængende digital velfærd på social og sundhedsområdet 

På denne tur får du indsigt i, hvordan den digitale velfærd på social- og sundhedsområdet forbedres og gøres mere sammenhængende. Hør bl.a. om, hvordan man styrker borgernes selvhjulpenhed, hvordan VR-teknologi kan bruges på integrationsområdet, hvordan man skaber sammenhæng for borgeren i et telemedicinsk forløb og digital understøttelse af tværsektoriel kommunikation.

7. Digital understøttelse af læring og undervisning 

På denne tur får du indsigt i digitalisering på skoleområdet. Hør bl.a. om, hvordan man styrker it-infrastrukturen, hvordan e-learning kan understøtte undervisningen, hvordan man styrer skolens digitale enheder, og hvordan it kan bruges til kompetenceudvikling hos skolens medarbejdere, smart brug af læringsplatforme og meget mere.

8. Effektiv anvendelse af kommunernes rammearkitektur

På denne tur får du indsigt i lokal realisering og implementering af kommunernes rammearkitektur. Hør bl.a. om integration til KOMBIT's støttesystemer, serviceplatformen, hvordan man skaber adgangsstyring i den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan man kan sende dokumenter til print via serviceplatformen og meget mere.

9. Robotics og automatisering af arbejdsgange og processer

På denne guidede får du indblik i, hvordan kunstig intelligens, big data og robotter vil forandre det fremtidige arbejdsmarked, sundhedssystem og undervisning. Du bliver bl.a. introduceret til hvordan algoritmer kan hjælpe med ansættelsesprocessen og borgerservice, hvordan efteruddannelse kan individualiseres, ældreplejen effektiviseres eller hvordan undervisning og udvikling i folkeskolen kan tilpasses og følges på helt nye måder.

 10. Borgerbetjening 3.0 

På denne tur får du indsigt i, hvordan man digitaliserer borgerbetjening med udgangspunkt i selvbetjening og brugerinddragelse. Hør bl.a. om, hvordan man arbejder med adgang til egne data, hvordan man automatiserer af dokument- og dataindsamling, og hvordan man skaber nemme borgerindgange på hjemmesider.

11. Cloud Computing i myndigheder 

På denne tur får du indsigt i at anvende cloudløsninger i offentlige myndigheder. Hør bl.a. om, hvordan man integrerer cloudløsninger med den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan cloudløsninger kan bruges til datavalidering, hvordan man kan lette adgangen til digital post, og hvordan man anvender cloudløsninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

 

Tilmelding

Tilmeldingen til de Guidede Ture er nu åben for leverandører frem til 1. august.

Leverandører kan tilmelde sig via tilmeldingsformularen.  

I start september åbnes tilmeldingen for de kommunale deltagere på messen. Deltagerne har også mulighed for at tilmelde sig de Guidede Ture på dagen.

Har man spørgsmål til de Guidede Ture er man velkommen til at kontakte Vita Korsgaard.

E-mail: VITK@kl.dk

Direkte tlf.: 3370 3716