06. august 2019

Det alle burde vide om gevinstrealisering

Langt de fleste projekter drives kompetent og udarbejder fornuftige resultater, men gevinstrealisering handler ikke kun om succesfuld projektledelse. Det er en disciplin for sig, at sikre værdiskabelsen for både borgeren og kommunen i sidste ende.

I offentlige organisationer er fokus på gevinster særligt vigtigt og afgørende for, at modtagerorganisationen, samar­bejdsparter og den administrative og politiske topledelse fastholder inter­essen under og efter projektet. Flere målinger viser, at gevinsterne ved mange it-projekter desværre er langt mindre end man oprindeligt havde håbet og netop derfor udbydes et kursus med fokus på gevinstrealisering til kommunalt ansatte, der arbejder med digitaliseringsprojekter.

KL udbyder i samarbejde med PEAK Consulting Group et todages interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, foran­dringsledere og interne implementeringskonsulenter i kommuner, der vil vide mere om roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

Hvorfor er gevinstrealisering så svært?

Kaare 'Peak' Pedersen har igennem sine 20 års erfaring med pro­jektledelse og gevinstrealisering i kommunerne identificeret følgende faktorer for mislykket realisering af gevinster i projekter:

  • Projekter er tidsbegrænsede
  • For mange projekter har uklare og uinteressante mål og gevinster
  • Der bliver ikke fulgt op på projekterne
  • Der er for meget fokus på leverancer og "fluffy" mål

Få uddybet faktorerne her eller tilmeld dig kurset nedenfor.

×

Log ind