26. juni 2019

De første kommunale showcases på Digitaliserings­messen'19 er offentliggjorte

På Digitaliseringsmessen'19 d. 3. oktober kan du opleve en række udvalgte kommunale showcases, som viser nye muligheder for anvendelse af teknologi i kommunerne. KL kan nu løfte sløret for de første showcases.

I kommunernes arbejde med digitalisering, ny teknologi og data er det vigtigt, at kommunerne har relevant og lettilgængelig viden, og at de kan stå på hinandens erfaringer og metoder.

På området 'Kommunale showcases' på Digitaliseringsmessen'19 har du mulighed for at få udvidet din horisont for praktisk anvendelse af ny teknologi af de folk, som arbejder med det til daglig.

"Vi oplever i KL en stor efterspørgsel efter viden om hvordan andre kommuner arbejder med digitalisering, ny teknologi og data," fortæller leder af KL's innovations- og teknologienhed Caroline Hegelund. "Derfor går KL og KOMBIT sammen om at skabe et stærkere fælles videncenter, hvor kommunerne kan hente viden, redskaber, cases og dele viden og erfaringer. Og med området Kommunale Showcases på Digitaliseringsmessen, håber vi at give deltagerne en masse værdifuld viden og inspiration med hjem."

Ved standene på showcase-området kan du blive klogere på, hvilke skridt projekterne har taget helt konkret i processen, hvilke erfaringer de har gjort sig på vejen.

Alsidig anvendelse af teknologi inden for forskellige fagområder

KL kan nu løfte sløret for de første showcases ved dette års Digitaliseringsmesse. Kom og hør om:

Odense Kommune: Samtykkekomponent

I Odense er de ved at udvikle en digital samtykkekomponent kaldet 'NemSamtykke'. Samtykkekomponenten skal bidrage til at lette samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner. Du kan læse mere om projektet her.

Esbjerg kommune: Digitalt understøttet træning

I Esbjerg Kommune har de implementeret digitalt understøttet træning i fuld skala. Det betyder, at borgerne fremover vil kunne få øget kvaliteten af kommunens træningstilbud, en tættere social relation til terapeuten og mere effektiv rehabilitering. Du kan læse mere om projektet her.

Middelfart Kommune: Øget mobilitet med ny teknologi

I Middelfart Kommune arbejder de med, hvordan de kan koble de mange data om byrum, veje, transport, kommunale anlæg og opgaver med private udvikleres produkter, så borgerne oplever mere service for de samme penge eller samme service for færre penge.

Aarhus kommune: OS2udoglær

I Aarhus arbejder de med portalen OS2udoglær. Portalen er et inspirationsværktøj, udviklet til pædagoger og lærere, til planlægningen af aktiviteter og undervisning, der foregår uden for de vante rammer.

Det giver børn og unge mulighed for at få nye oplevelser, ny viden og mulighed for at tilegne sig kompetencer i uformelle læringsmiljøer inden for eks. kultur, natur og friluftsliv, naturvidenskab samt idræt og bevægelse.

Aalborg Kommune: Borgerdigital til handicapområdet

I Aalborg har de udviklet et nyt tværgående tiltag med at åbne It- og App-caféer for borgere med kognitive handicap. Her skal borgere med et IT-guidekursus vejlede andre borgere i at bruge digitale hjælpemidler. Formålet er at ruste mennesker med handicap til at kunne begå sig i hverdagslivet og kunne navigere i den digitale verden. Du kan læse mere om projektet her. Du kan læse mere om projektet her.

Aabenraa og Skive Kommuner: Job i Virkeligheden

Aabenraa og Skive kommuner er del af projektet Job i virkeligheden, hvor de med Virtuel Reality film vil styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere.

Hver film giver indsigt i en flygtnings egen fortælling og oplevelse af sin arbejdsplads, samt de krav og forventninger, han eller hun er blevet mødt med. Virtual reality filmene kan dermed være med til at aflive myter og lette vejen til arbejdsmarkedet - og give en øget forståelse for samfundet som helhed.

Køb din billet til Digitaliseringsmessen'19

For 11. år i træk afholdes Digitaliseringsmessen, der er en platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Digitaliseringsmessen arrangeres af KL i samarbejde med Borgerservice Danmark og Kit@ og løber af stablen den 3. oktober 2019.

Husk, at du kan tilmelde dig Digitaliseringsmessen'19 allerede nu!