26. juni 2019

Borgerblikket udrulles til 11 nye kommuner

KL har i samarbejde med 5 pilotkommuner udviklet en løsning, der gør det muligt at give borgeren overblik over deres data fra kommunen. Løsningen kaldes 'Borgerblikket', og de næste 11 kommuner skal nu til at implementere løsningen.

Vi vil som borgere vide mere og mere om de informationer, der er om os i den digitale verden. Både fordi det er trygt at vide, og fordi vi forventer, at data om os er tilgængelig og giver os den viden, vi står og har brug for. De strømninger, som er rundt om i samfundet, påvirker også de forventninger, der er til kommunen.

Derfor har KL i samarbejde med 5 pilotkommuner udviklet løsningen Borgerblikket, der gør det muligt at vise borgeren et overblik over sine sager og ydelser på Borger.dk. Borgerblikket har været i luften siden 11. december 2018 og udrulles nu til yderligere 11 kommuner.

Nye erfaringer med implementeringen af Borgerblikket

Førend kommunen kan 'åbne op' for borgerne, skal de igennem en proces, hvor de dels skal kigge på datakvaliteten og dels gøre organisationen klar til udrulning.

De 11 pilotkommuner

De 11 kommuner er:

 • Roskilde Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Furesø Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Lejre Kommune
 • Billund Kommune

Implementeringsprocessen starter op i uge 26 med en fælles workshop. Herefter skal kommunerne udvælge de områder, som de gerne vil vise for borgeren og sikre sig, at data kan vises. Hernæst skal kommunerne klæde medarbejdere og supportfunktion på til at hjælpe de borgere, der måtte få brug for det.

Implementeringen af Borgerblikket i de 11 kommuner kommer til at løbe hen over efteråret 2019.

Om projektet bag Borgerblikket

Borgerblikket er udviklet i regi af projektet 'Adgang til Egne Data', som er del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

'Adgang til Egne Data' -projektet hviler på en vision om, at borgerens adgang til egne data skal give borgeren tryghed og handlerum i forholdet til kommunen. Visning af borgerens informationer kan være med til at skabe mere gennemsigtighed og sikre, at borgerne har tillid til kommunens brug af data. Det bliver afgørende, når fremtiden byder på mere data og bredere brug af den.

Du kan læse mere om Borgerblikket og 'Adgang til Egne Data'-projektet her.

×

Log ind