22. januar 2019

Når borgerne får adgang til egne data: Erfaringer fra Esbjerg Kommune

5 pilotkommuner giver i øjeblikket borgerne adgang til et overblik over udvalgte sager og ydelser via Borger.dk. I Esbjerg kommune betragtes processen som et skridt mod et paradigmeskifte i relationen mellem kommune og borger.

Paradigmeskifte mod mere åbenhed og tryghed for borgeren

Borgere i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle Kommuner har nu mulighed for at se deres eget sags- og ydelsesoverblik på Borger.dk for udvalgte områder. For Borgerservicechef i Esbjerg Kommune, Jens Erik Morthensen, er pilotprojektet et skridt i retning mod et paradigmeskifte.

Læs mere om pilotprojektet og løsningen på Borger.dk her.

"Det er vigtigt, at vi har en åbenhed overfor borgerne. Borgerne skal ikke have en forståelse af, at vi skjuler noget for dem. Derfor er det godt, hvis borgerne kan få et overblik over deres sag og på sigt har samme indsigt, som vi har", fortæller han og fortsætter: "Pilotprojektet er jo en version 1.0, men vi håber på at kunne udvide områderne, så borgerne får adgang til at se mere data. Det skal give større tryghed i kontakten med kommunen. Det er et paradigmeskifte, vi er i gang med."

Fokus på egen kommunikation og journalisering

Det er en omstilling for kommunen at vise borgernes oplysninger, som førhen primært har været til intern brug i kommunen. I den omstilling peger Jens Erik Morthensen især på den skriftlige kommunikation og journalisering som vigtige fokusområder.

"Vi har været meget fokuseret på den skriftlige kommunikation. Vi har haft gennemgang af vores kommunikation og kvaliteten af vores indhold. Eksempelvis har vi anvendt et kvalitetssikringssystem, som skanner for fejl i overskrifter, ligesom vi har arbejdet med kompetenceudvikling af vores medarbejdere."

Og det store fokus på den skriftlige kommunikation vil de fastholde i Esbjerg kommune "Vi var allerede i gang med noget af omstillingen, inden vi blev pilotkommune, og det er noget, som vi fortsætter med at arbejde på. Det er en proces som egentlig aldrig slutter", forklarer Jens Erik Morthensen.

Bred opbakning på tværs i kommunen

I Esbjerg kommune har det været afgørende for deltagelsen i pilotprojektet, at der var tværfaglig opbakning. "Vi har haft et samarbejde mellem it- og digitaliseringschefen, kommunikationschefen og borgerservicechefen, som alle sammen har bakket op omkring det. Det har givet en kæmpe stor opbakning fra organisationen", fortæller Jens Erik Morthensen.

Og det har været givtigt, fortæller han. "Når man går i gang med denne her proces, er det vigtigt at involvere de rigtige kompetencer – nogen der har forstand på ESDH-systemet, på kommunikation og på det it-faglige. Selvfølgelig tager det nogle ressourcer, men det er også udviklende for vores medarbejdere. Det giver noget at gennemgå, hvordan man skriver til borgerne."

Pilotprojekt

Pilotprojekt Borgernes adgang til egne data

×

Log ind