22. februar 2019

Kommunernes it-arkitekturnetværk ser frem til 2019

I Kommunernes it-arkitekturnetværk ser vi frem til at arbejde med it-arkitektur i praksis og udveksle konkrete erfaringer. Netværket udforsker relevante emner og cases, og du har som medlem i netværket rig mulighed for at præge dagsordenen. Tilmelding til møderne i 2019 er nu åben.

Kom og vær med

2019 bliver endnu et spændende år i Kommunernes it-arkitekturnetværk. Kom og indhent ny inspiration, når it-arkitekter fra KL og kommunerne drøfter centrale temaer. Programmet fastlægges i tæt samspil med deltagerne. Baseret på ønskerne fra 2018 har vi blandt andet adgang til egne data, brug af indexer og klassifikationer samt den kommende implementering af AULA på dagsordenen. Den videre udvikling og operationalisering af den fælleskommunale rammearkitektur bliver naturligvis også et gennemgående tema på møderne.

Målet er, at vi i netværket deler erfaringer om, hvordan arbejdet gribes an lokalt, set ud fra en it-arkitekturvinkel.  KL orienterer om sidste nyt, som fast indslag, og it-arkitekter fra KOMBIT deltager, når det er relevant for dagsordenen. Formålet med møderne er samtidig at knytte kommunernes, KOMBITs og KLs it-arkitekter tættere sammen. Kernen i netværket er dialog og sparring med hinanden om presserende udfordringer, erfaringer og muligheder.

It-arkitekturnetværket er siden starten i 2016 blevet et fast mødested, hvor kommunernes it-arkitekter og andre, der arbejder med arkitekturstyring, fire gange om året henter ny inspiration og styrker deres faglige og kollegiale fællesskab. Det giver værdi til den daglige drift og til strategiarbejdet rundt om i hver kommune. Såvel erfarne, som nybegyndere på området er velkomne, og kan have nytte af at deltage i netværket.

Udnyt potentialet og høst gevinsterne med bedre arkitek­turstyring

Når vi samarbejder og videndeler, kommer vi længere sammen end hver for sig, og møderne understøtter, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer. Netværksmøderne er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, og har sin styrke i aktiv deltagelse fra de dygtige og engagerede medlemmer.

Den lokale forankring med lokale møder samt et stærkt fokus på praksisnær videndeling og erfaringsudveksling vil fortsætte i 2019. Cases og oplæg fra kommunerne er afsæt for drøftelser og udveksling af erfaringer.

Tilmelding

Tilmelding til kommunernes it-arkitekturnetværk 2019 er nu åben, og der er plads til alle landets kommuner. Medlemskab indebærer mulighed for at deltage med op til tre deltagere pr. kommune.

Netværksmøderne er heldagsmøder, og i 2019 holder vi 3 netværksmøder og en netværkskonference.

Læs mere om kommunernes it-arkitekturnetværk her og tilmeld dig via linket herunder:

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt.

Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 3370 3497.

Afsæt fra møder i 2018

Emnerne for møderne i 2018 har blandt andet kredset om, hvordan vi udnytter potentialet i kommunernes støttesystemer på både kort og lang sigt. I netværket er vi også kommet videre i arbejdet med den kommunale rammearkitektur i praksis, og vi drøftede, hvordan vi skaber sammenhæng med integrationsmønstre.

Adgang til egne data handler om at give borgerne en større indsigt i egne data, og det er også et område, som netværket har arbejdet med i 2018. Det er et område, der optager alle kommunerne, og emnet er også på dagsordenen i 2019. Foruden de nævnte emner har netværket været præget af spændende oplæg, cases og diskussioner.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om kommunernes it-arkitekturnetværk, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Line Laudrup, KL, på lila@kl.dk og telefon 3370 3644.

Vil du vide mere?

  • LINK

    Program for Kommunernes It-Arkitekturnetværk 2019

  • LINK

    Tilmelding til Kommunernes Arktiekturnetværk 2019