16. januar 2019

KL sætter fokus på udviklingen af digitale kompetencer

Digitalisering står højt på den kommunale dagsorden, og vil fremover få en endnu større betydning på tværs af de kommunale fagområder. Når løsningen af mange kommunale opgaver forandrer sig og den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere medfører det nye krav til kompetencer, organisering og mødet med borgeren.

Hvor udfor­dringen for kun få år tilbage drejede sig om at få it-systemerne på plads, handler digitaliseringen nu også om data­anvendelse og databeskyttelse. Hvad end du arbejder med sagsbehandling, optimering af arbejdsgange, ansvar for it-arkitektur eller ledelsesopgaver, er udvikling af dine digitale kompetencer en nødvendighed for at imødekomme borgernes behov.

KL ønsker at bidrage til udviklingen og være med til at sikre højt kompetenceniveau i den kommunale forvaltning og i mødet med borgeren. Derfor udbyder KL en lang række kurser, uddannelsesforløb og netværk om alt fra journalisering, it- arkitektur, ledelse af digitalisering, it-projektledelse, gevinstrealisering og arbejdsgange mm., der henvender sig til it-teknikere, digitaliseringskonsulenter, ledere, it-arkitekter og mange flere.

Læs mere om KL's udvalg af kompetenceløftende kurser og uddannelsesforløb her:

×

Log ind