05. november 2018

KL’s masterclass i ledelse af digitalisering – bliv klædt på til kommunens digitale transformation

Digitalisering er kommet for at blive. Der tales om, at næsten alle kommunale opgaver er under forandring som følge af, at den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og at det stiller helt nye krav til kompetencer, organisering og mødet med borgeren. Men hvad betyder det egentlig for ledelsesopgaven?

Påvirkningen fra den teknologiske udvikling vil sørge for, at arbejdsgange forandres, større videndeling sikres og mange manuelle processer automatiseres. Derfor er ledelsesopgaven selvfølgelig ingen undtagelse. Det kan være svært som myndighed, at skulle ændre sine traditionelle måder at tilrettelæg­ge arbejdet på, men det er ofte nødvendigt for at følge med tiden.

Digitalisering og digital trans­formation handler om at se og bruge nye muligheder, hvad enten det handler om at blive en mere digital arbejdsplads, tilbyde nye digitale services eller skabe større borger-og brugertilfredshed med digitale midler. For ledelsen drejer det sig således om at se på målrettede digitale initiativer, som kan være med til at løfte eller støtte virksom­heden.

KL’s masterclass i ledelse af digitalisering er til dig, der har mærket behovet for mere viden om de digitale trends og den digitale transformation og og ønsker at blive en stærk leder af din kommunes digitale transformation.

Professor Jan Pries-Heje, der er underviser på Masterclass om ledelse af digitalisering, fortæller i de nedenstående videoer om udvalgte temaer fra sin masterclass: Digitalt lederskab, organisatorisk forankring og brug af data:

Hvorfor er digitalt lederskab vigtigt?:

Hvordan kan du som leder skabe balance og synergi mellem digitale teknologier og den kommunale organisation?

Hvorfor er data vigtige i kommunens digitale transformation?

Om kurset

Efter endt kursusforløb vil du have opfyldt følgende:

  • Du får input til og forståelse for, hvordan nye digitale teknologier kan give værdi for borgerne i din kommune.
  • Du lærer at lave en digitaliserings-strategi og beskrive en idé.
  • Du arbejder med, hvordan du kan eksekvere strategien og skabe den digitale transformation og forandring i din egen kommunale virkelighed.
  • Du får således den nyeste viden om, hvordan du skal agere som leder i relation til digitalisering, så du bedst muligt får foran­dring til at ske.

Læs hele invitationen til masterclass i ledelse af digitalisering her eller tilmeld dig kurset herunder

Arrangement

Kurser Masterclass om ledelse af digitalisering

KL’s masterclass om ledelse af digitalisering er til dig, der har mærket behovet for mere viden om de digitale trends og den digitale transformation.