24. januar 2019

Bidrag til uddybning af de fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler

Hvordan arbejder man som kommune konkret med arkitekturprincipper og -regler? Hvor skal man starte, hvor er der hjælp at hente? Og hvad skal man være særligt opmærksom på? Det forsøger vi at hjælpe kommunerne med at svare på via en række tekster, der uddyber de fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler - og vi har brug for dit bidrag!

Kommunale uddybninger

I forbindelse med, at de nye fælleskommunale arkitekturprincipper og – regler var i høring i foråret 2018 efterlyste en del kommuner en handlingsanvisende uddybning af arkitekturreglerne. Dvs. at det blev udfoldet lidt mere, hvad de enkelte regler og principper betyder i kommunal kontekst, hvordan man som kommunal arkitekt eller projektleder efterlever de enkelte principper og regler, og hvilke værktøjer man eventuelt kan benytte sig af. Samt links til eksempler og supplerende information. 

En arbejdsgruppe i KL har nu udarbejdet uddybende tekster til de i alt 26 arkitekturregler, og vi efterlyser nu kommentarer til teksterne, jf. høringsvejledningen. Adgang til tekster og høringsvejledning findes nedenfor.

Kommentarer og høringssvar sendes til skar@kl.dk senest den 8. februar 2019.

Det skal bemærkes, at de uddybende tekster efterfølgende vil være tilgængelige på info.rammearkitektur.dk i direkte tilknytning til arkitekturreglerne, og teksterne vil løbende blive opdateret. 

Netværk

Netværk Høringsnetværk vedr. it-arkitektur

Få indflydelse på den fælleskommunale rammearkitektur via Yammer-gruppen 'Høringsnetværk vedr. it-arkitektur’. Gruppen fungerer som platform for kommunikation og videndeling om høringer, der er relevante for de, der arbejder med kommunal it-arkitektur.

Dokumenter

  • PDF

    Uddybende tekster til de fælleskommunale arkitekturprincipper og regler - høringsversion januar 2019

  • PDF

    Høringsvejledning - Uddybende tekster til de fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler - januar 2019