20. februar 2019

To dages workshop om at løfte jeres it-projekter

En kommune er en dynamisk organisation, hvor projektteams sammensættes på stadigt nye måder. Det stiller krav til fælles, ny viden, så projekterne understøttes bedst muligt. Ønsker I at skabe fælles forståelse om it-arkitektur blandt kommunens digitaliseringskonsulenter og specialister? Vil I samtidig arbejde målrettet med arkitekturen i et aktuelt it-projekt? Så er KL’s arkitekturløft noget for jer.

På to workshopdage kommer en it-arkitekt fra KL’s Center for Digitalisering og Teknologi ud til jer og træner jer i kontekstdiagrammer, arkitekturprincipper og byggeblokke. Så kan I fremover selv skabe sammenhæng og genbrug på tværs af jeres systemlandskab.

Med et arkitekturløft fra KL får I målrettet jeres viden og færdigheder. Hver kommune tilretter sit eget arkitekturløft i dialog med KL, så arkitekturløftet passer til jeres behov.

Udbytte af arkitekturløft

KL’s arkitekturløft omfatter hjælp til at vælge jeres case og inddrage relevante arkitekturprincipper.

Når I har været igennem et arkitekturløft på to workshopdage, kan I udarbejde kontekstdiagrammer og påvise og anvende jeres arkitekturprincipper helt oppe fra konceptuelt niveau og ud i hvert enkelt fysisk system. I får indblik i byggeblokke og ser deres relevans for netop den gennemgående, virkelighedsnære case, som I har valgt til workshopdagene.

Hør mere om potentialet og aftal et arkitekturløft

Er du interesseret kan du kontakte it-arkitekt og chefkonsulent Peter Thrane på pth@kl.dk og på telefon: 33703553 eller læse mere her.