27. februar 2019

Mød KL og kommunerne på konferencen Offentlig Digitalisering

Flere kommuner og KL deltager med oplæg og debatter på den store konference Offentlig Digitalisering, der afholdes den 13-14. marts i Aarhus. Der bliver bl.a. sat spot på velfærdsteknologi og overvejelser omkring brug af data i kommunerne.

Borgeren i centrum: Tre nedslag i programmet

KL og flere kommunerne deltager med oplæg og debatter på konferencen Offentlig Digitalisering, der afholdes af Dansk It. Temaet 'Borgeren i centrum' er et gennemgående tema i de tre følgende nedslag i programmet.

Velfærdsteknologi

Hele tre kommuner deler deres erfaringer med at anvende teknologi som driver i velfærdsarbejdet. Odense kommune fortæller om digital patientinvolvering i Region Syddanmark, som de har arbejdet med siden 2012. Viborg Kommune giver indblik i kommunens arbejde med etablering af virtuel hjemme- og sygepleje, hvor borgere har møder med sundhedsfagligt personer over en tablet eller skærm. Rudersdal Kommune har udviklet prototypen ’Vejen til plejebolig’, som viser, hvordan man kan bringe allerede kendte data om borgerne i spil og skabe et trygt og sammenhængende forløb for borgere, der ønsker at flytte i plejebolig. 

 

Giv magten tilbage til borgerne

KL deler sammen med Vejle og Odense kommune erfaringer om at give borgerne adgang til henholdsvis sags- og ydelsesdata samt håndtering og indhentning af samtykke i Odense. Det sker under oplægget "Giv magten tilbage til borgerne".

 

Hvad kan, skal og vil vi bruge data til

KL deltager også i en debat om mulighederne i den teknologiske udvikling og går vi i dybden med teknologier og hvordan data og dataanvendelsen stiller os dataetisk og i forhold til ansvarlighed i forvaltningen. Det foregår i debatten "Hvad kan, skal og vil vi bruge data til".

 

Læs mere

Programmet for konferencen Offentlig Digitalisering findes her.