27. februar 2019

Hvordan anvender du arkitekturregler i praksis?

Som nyt værktøj til det praktiske arbejde med at anvende arkitekturprincipper og regler, har KL for hver arkitekturregel udarbejdet en uddybende tekst, der kan guide både kommunen og leverandøren ved anskaffelser og udvikling af god og sammenhængende it.

Arkitekturprincipper og -regler giver først rigtig værdi, når de kan omsættes til brug i den kommunale virkelighed, i forbindelse med anskaffelser, udvikling og prioritering. KL har derfor udarbejdet en tekst for hver af de 8 principper, som indeholder de 26 fælleskommunale arkitekturregler, der udfolder arkitekturreglen i forhold til den kommunale anvendelse i praksis.

Det er svar på, hvordan reglerne skal forstås og hvordan man efterlever dem. De uddybende tekster er handlingsanvisende, og fremhæver eventuelle opmærksomhedspunkter og henviser til relevante metoder, vejledninger, eksempler, 'læs også' etc.

Formålet med de fælleskommunale arkitekturprincipper og –regler og særligt de uddybende tekster er, at guide kommuner, kommunale it-arkitekter og andre, der arbejder med it-arkitekturstyring i arbejdet med at indkøbe og udvikle it-løsninger i henhold til de gældende principper, regler og god dataskik.

Eksempler på arkitekturregler og de kommunale uddybninger:

Arkitekturregel 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK)

Arkitekturregel 6.1: Del og genbrug data

Arkitekturregel 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål

Bemærk, at det er et dynamisk materiale, dvs. at der løbende vil ske opdatering. Fx er der flere steder henvisninger til supplerende, fællesoffentlige metoder og øvrigt materiale, som pt. er under udarbejdelse.

Har du kommentarer, forslag til forbedringer eller tilføjelser, så skriv til Redaktionen for INFO.rammearkitektur.dk på rammearkitektur@kl.dk

Om de fælleskommunale arkitekturprincipper og –regler

For at gøre det mere overskueligt og operationelt for kommunerne ved kun at have ét sæt principper at forholde sig til, tager de fælleskommunale arkitekturprincipper og –regler afsæt i de fællesoffentlige arkitekturprincipper og regler fra 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'. Arkitekturreglerne er, hvor relevant, suppleret med en kommunal tilføjelse, der præciserer anvendelsen og konsekvensen af reglen i kommunalt regi, og der er tilføjet 4 specifikke fælleskommunale arkitekturregler til de originale 22 fra ’Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017’.