12. december 2019

Servicedesign som digital kompetence

Lotte Moll Niemann fra Silkeborg Kommune bruger Det fælleskommunale servicedesignværktøj, når hun underviser i digitalisering og innovation. Her deler Lotte sine erfaringer med værktøjet.

Servicedesignværktøjet

Der er mange måder at bruge Det fælleskommunale servicedesignværktøj på. Lotte Moll Niemann i Silkeborg Kommune, bruger værktøjet, når hun skal undervise kommunale medarbejdere i digitalisering og innovation. Hun hentede værktøjet på KL’s hjemmeside og integrerede det i undervisningen med det formål at dele metoder til at lære den enkelte borgers behov bedre at kende. Dette fordi servicedesign introducerer en række refleksive og handlingsorienteret kompetencer, der ifølge Lotte giver medarbejdere en aha-oplevelse, når de anvender dem i praksis.

Efterspørgsel på servicedesign

Lotte Moll Niemann, der har sin daglige gang som teamkoordinator i Silkeborg Kommune, har nu over flere gange undervist kommunale medarbejdere i kurset ’Digital service og innovation’ på et lokalt uddannelsessted. I og med at digitalisering fylder mere og mere i kommunerne – blandt andet i de løbende fælleskommunale og fællesoffentlige strategier – synes der nu at være en tydelig efterspørgsel på et sådan fagligt forum, hvor medarbejdere og kollegaer kan reflektere over fremtidens digitale kompetencer.

Dette takkede Lotte ja til og gik på opdagelse efter, hvad de centrale temaer for undervisningen skulle indebære. Her faldt hun over servicedesignværktøjet, der var let tilgængeligt og håndgribeligt i en undervisningssituation:

”Det var nemt for mig at hente værktøjet og bruge det i den kontekst, jeg ønskede. Igennem let genkendelige hverdagsscenarier fik kursisterne nogle aha-oplevelser, fordi servicedesign introducerer nogle metoder til at forstå den enkelte borger og anskue nogle arbejdsopgaver og fremgangsmåder i et nyt og anderledes lys.”

Servicedesignværktøjet tilpasset til et nyt format

I undervisningen har Lotte gennemgået de 5 trin i værktøjet i det omfang, det gav mening i et undervisningsformat. Så selvom at ressourcer og omstændigheder ikke tillod et længere feltarbejde, så muliggjorde tilgangen alligevel identificering af udfordringer og analyser af borgerens behov. 

I min optik er det essentielt, at vi formår at gøre digitalisering mere anvendeligt for medarbejderne. Her er undervisning et godt greb at tage, da det muliggør viden- og kompetencedeling ved at arbejde med digitalisering på et almindeligt, praktisk plan”.

Lotte skal snart undervise på kurset igen, hvor temaet for dagen er procesfacilitering. Her ser hun også muligheder for at bruge værktøjet.

Kend dine brugere! - Bedre kommune med servicedesign

Den 2. marts 2020 afholdte KL konferencen, Kend dine brugere! - Bedre kommune med servicedesign. 

På konferencen blev der delt erfaringer på tværs af kommuner og kollegaer, om hvordan kommuner bruger servicedesign i deres egen kontekst – hvad end det er digitalisering, beskæftigelse eller indeklima i skolerne.

×

Log ind