22. august 2019

Vær med i KL's Journaliseringsnetværk til reduceret pris

Arbejder du med kvaliteten af journaliseringen i din kommune, fx som ESDH-superbruger eller digitaliseringskonsulent og fik du ikke tilmeldt dig netværket i tide? Du har stadig mulighed for at deltage i et netværk, der dels giver konkret viden om journalisering, KLE og sagsdannelse og dels giver inspiration fra KL og andre kommuner til håndtering af journaliseringsopgaven.

Alle kommuner er underlagt journaliseringspligt efter offentlighedsloven og skal desuden opfylde en række dokumenta­tionskrav. Journalisering er derfor et vigtigt fundament - både for sikring af kommunens dokumentation og for den interne vidensdeling og administration.

KL tilbyder derfor et journaliseringsnetværk, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring i arbejdet med journalisering og dokumenthåndtering i et fortroligt rum.

Indholdet på netværket

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sam­men med fokus på deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer.

Emnerne på netværksmøderne kan være:

Hvordan håndterer man kommunikationen med kollegerne for at opnå korrekt journalisering, og hvordan styrker man rollen som formidler af korrekt journalisering og best practice?

  • Hvordan bidrager man til at kollegerne anvender ESDH-systemet til den lovpligtige dokumentation i stedet for eksempelvis drev og mail-postkasser?
  • Hvordan formidler man vigtigheden af korrekt og ensartet journalisering og dokumenthåndtering til ledelseslaget i kommunerne? Og hvordan fastholder man fokus på det?
  • Hvor kan KLE gøres til et endnu mere effektivt værk­tøj/hjælp til journalisering?
  • Hvordan øger man kvaliteten i navngivningen af sager og dokumenter?
  • Hvordan kan automatisering bidrage til journaliseringskvaliteten?

Netværkets møder

Netværket afholdes både i Jylland og på Sjælland, og hvert netværk mødes to gange samt til et fælles netværksmøde med deltagelse af både netværket fra Jylland og Sjælland samt eksterne oplægshold­ere. Det første møde i netværket blev afholdt i marts 2019. Andet møde vil være i oktober 2019 og det fælles netværksmøde afholdes i november 2019.

Du har nu mulighed for at være med i netværket til en reduceret pris på 3.975 kr., da du ikke var med til det indledende møde i marts. (førpris 5.975 kr.)

Læs mere om netværket i invitationen og via linket herunder.

Arrangement

Møder og netværk Netværk om journalisering

Arbejder du med kvaliteten af journaliseringen i din kommune, fx som digitaliseringskonsulent? Giver du support til dine kolleger i deres brug af KLE? Savner du at sparre med andre i samme funktion?