07. august 2019

Udveksling af sundhedsdata og digitale identiteter er på dagsordenen på det 30. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Når Kommunernes It-Arkitekturråd mødes den 27. august, byder dagsordenen bl.a. på en ny national standard for digitale identiteters sikkerhedsniveauer, samt en fællesoffentlig snitflade til udveksling af sundhedsdata fra fagsystemer. Se hele dagsordenen nederst på siden og få det fulde overblik.

Ny standard for autentificering af digitale identiteter

I 2018 definerede Digitaliseringsstyrelsen en 'National Standard for Identiteters Sikkerhedsniveauer' (NSIS), der dækker en række krav til autentificering, registrering og udstedelse af digitale identiteter for Staten, regionerne og kommunerne. Flere aktører forventer, at sikkerhedsstandarden vil blive et generelt krav til kommunernes lokale sikkerhedsinfrastruktur, og ifølge Digitaliseringsstyrelsen vil kommunerne være forpligtede til at anvende NSIS fra ultimo 2020. Kommunernes It-Arkitekturråd skal bl.a. drøfte mulige udfordringer for kommunerne ved NSIS og gerne give bud på løsninger ud fra kommunale erfaringer.

Yderligere information om NSIS-standarden kan findes her.

Fælles 'Gateway' for udveksling af sundhedsdata

I projektet 'Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata' sigter et af initiativerne på at stille data på sundheds- og ældreområdet til rådighed på en smidig og effektiv måde. Initiativet bygger videre på den pågående implementering af FSIII-metoden (Fælles Sprog III) og registreringer i kommunernes EOJ-systemer. Initiativet sigter på at tilvejebringe et fælles datasæt på sundheds- og ældreområdet ved etablering af en fællesoffentlig it-løsning. Løsningen skal sikre, at udveksling af sundhedsdata foregår via en standardiseret grænseflade, der muliggør distribution af data til andre databaser og systemer.

I dag skal de enkelte fagsystemer levere data til forskellige snitflader afhængigt af modtageren, hvilket ofte er både tidskrævende og behæftet med unødige ekstraomkostninger. Piloten for initiativet blev evalueret i juni 2019, og It-Arkitekturrådet drøfter bl.a. den bedste vej til realisering af de identificerede potentialer:

  • Det er muligt at bygge en snitflade, hvor de enkelte fagsystemer kan udveksle de ønskede data.
  • Én snitflade for indsamling af relevante data muliggør genbrug af data på tværs af dataområder.
  • En central løsning, baseret på standarder, muliggør, at flere leverandører kan byde ind på fagsystemerne.

Udviklingen af løsningen er planlagt til opstart i år med forventet idriftsættelse ultimo 2020.

Hele dagsorden for mødet kan findes nedenfor. Referatet for mødet bliver tilgængeligt på kl.dk efter mødets afholdelse.

Dagsorden og Bilag

  • PDF

    Bilagsoversigt - 30. Møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf

  • PDF

    Dagsorden - 30. Møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.pdf