30. august 2019

Showcase på Digitaliserings­messen’19 - Esbjerg ruller telemedicin ud

Hvad har nordsøolie, genoptræning af funktionsnedsatte borgere og Esbjerg Kommunes showcase med hinanden at gøre? Kom på Digitaliseringsmessen’19 den 3. oktober i Odense og hør mere om, hvordan Esbjerg Kommune siden 2012 har skabt en succes med telemedicin.

Det begyndte på Esbjerg havn …

Esbjerg Kommunes showcase begyndte i 2012 nede på byens havn. Her fik en virksomhed, der arbejder med drift af helikoptere og transport til olieboreplatformene i Nordsøen en god ide. Hvorfor dog ikke prøve at anvende deres simuleringsværktøj, som de havde udviklet til deres helikoptere, på genoptræning af borgere med fysisk funktionsnedsættelse?

Kommunen blev kontaktet, et projekt blev sat i værk, og ikke længe efter afprøvede man ideen med Kinect-controllere hos en række udvalgte borgere. Så kunne borgerne træne deres øvelser, ligesom hvis de spillede Nintendo Wii. Data fra disse Kinect-controllere blev så sendt ind til kommunens sundhedspersonale, som dermed kunne se, om borgerne udførte deres øvelser korrekt.

Det var dengang. Nu er Kinect-controllerne afløst af en app, der giver nye fordele for de berørte borgere, der skal fysisk genoptrænes. Fordele er der også for sundhedspersonalet og for kommunen, og app’en bredes nu ud til flere og flere sygdomsgrupper. Det er Esbjerg Kommunes showcase, som er til inspiration for alle.

Fra kompliceret til enkel teknik

I Esbjerg er udviklingen altså gået fra det komplicerede til det mindre komplicerede. Kommunen måtte erkende, at økonomien og logistikken omkring Kinect-løsningen blev for omfattende. Derfor gik man i gang med at udvikle en app i stedet for.

“Så det har været et fælles udviklingsprojekt med erhvervslivet i byen om, hvordan vi kunne få digitaliseret sådan nogle øvelser med borgerne, der trænede hjemme,” siger Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune. Arne har fulgt projektet fra begyndelsen.

Borgere og kommunens sundhedspersonale blev involveret i udviklingen af den nye app, som sammen med de understøttende systemer og organisering af sundhedspersonalet rulles ud til flere og flere velfærdsområder. Med app’en registrerer borgeren, hvornår og hvor meget han eller hun udfører sine genoptræningsøvelser, og disse data sendes ind til fysioterapeuterne i kommunens Sundhedscenter. Her følger fysioterapeuterne med i hver enkelt borgers fremskridt med genoptræningen. Det synes borgerne godt om.

Bedre sundhed gennem mere omsorg

Arne hæfter sig ved, at det ikke - som man måske kunne tro - er spørgsmålet om tryghed, der er afgørende for de involverede borgere

“Det er mere den nysgerrighed, der er fra kommunens side, om man rent faktisk har foretaget sine øvelser, som borgerne hæfter sig ved,” siger Arne. Det handler her altså mere om “oplevet omsorg” end om “tryghed”.

Generelt kunne nogle måske frygte, at digitalisering ville skabe afstand mellem folk, men projektet her viser faktisk, at folk føler, at de kommer tættere på kommunen og dens sundhedspersonale.

“Det er i hvert fald det, vi har oplevet i samtlige høringer i de senere år,” siger Arne.

Inddragelse af borgerne

Den nye app, som reelt har betydet en revitalisering af det oprindelige projekt med Kinect’en, har kun kunnet lade sig gøre, takket være en omfattende inddragelse af brugerne.

“Vi har haft rigtig mange borgere med inde og udvikle app’en. Så det produkt, vi står med i dag, har der været rigtig meget borgerinddragelse i. Både hvad angår funktionerne i app’en og i brugen af den,” siger Arne.

Borgernes data - intet genbrug på tværs af forvaltninger

Den nye app betyder, at der sendes en strøm af data fra borgere til kommunen. Disse data angår borgernes sundhedstilstand, og dataene tegner et tydeligt billede af, hvor aktive borgerne er i deres egen genoptræning og i den øvrige egen sygdomspleje. Datasikkerhed og dataetik er vigtig i dette projekt, understreger Arne.

“Det er borgernes data, så der er ikke noget med, at vi i jobcentrene kan se, om borgerne har trænet eller ej. Det er et forhold mellem den enkelte terapeut og borgeren. Dataene bruges kun i den rehabilitering eller træning af borgeren, som han eller hun har med den enkelte terapeut. Så dataene deles ikke på tværs af vores forvaltninger,” siger Arne.

Inddragelse af sundhedspersonalet

En meget vigtig gruppe i udviklingen af app’en har været og er stadig kommunens sundhedspersonale. I første udrulning blev særligt fysioterapeuterne bidraget, og nu hvor app’en rulles ud til andre grupper af borgere, inddrages også kommunens øvrige sundhedspersonale. Det har været en gennemgående overvejelse, at den nye app ikke måtte betyde, at der blev taget opgaver fra sundhedspersonalet. App’en måtte heller ikke medføre, at “varme hænder” blev gjort til “kolde hænder”, fortæller Arne. App’en skal ses som et supplement til det, sundhedspersonalet gør i dag.

“I starten var der mange terapeuter, der ikke syntes, at det var spændende, for de ville helst have de varme hænder på borgeren. Men med den udvikling, at der er færre hænder til rådighed og mindre økonomi, kan de godt se, at det her er et supplement til, at de kan levere den nogenlunde samme service, som de ydede før med flere hænder. Så de har taget det til sig,” siger Arne.

Succesen bredes ud

Nu bredes succesen med app’en ud til andre sygdomsgrupper. Første skridt har været til kronikere i Esbjerg Kommune: 200 borgere med KOL og 200 diabetikere telemonitoreres nu med løsningen, idet de løbende sender målinger ind til kommunens monitoreringsenhed. Der foretages også video med såkaldt “medicin-compliance”: Via kameraet i eksempelvis en tablet kan monitoreringsenheden hjælpe særligt de ældre borgere med, at de får taget deres medicin korrekt.

Næste skridt bliver at udbrede app-løsningen til cancer-patienter, der ligesom kronikerne så kan indsende nøgletal fra målinger ind, og deres sygdomsforløb derigennem kan monitoreres.

Perspektiver

Denne udvikling passer nøje ind i Esbjerg Kommunes digitale strategi frem mod 2025, hvor kommunen arbejder på at digitalisere så meget som muligt og derigennem at give borgerne bedst mulig digital adgang til kommunen. 

“Så det passer fint ind i hele den måde, vi prøver at bruge digitaliseringen til at levere den service, hvor vi vi tidligere ydede service at møde personligt op i hjemmet, eller ved at borgeren mødte personligt op hos os,” siger Arne.

Hør mere om projektet på Digitaliseringsmessen'19

Projektet med telemedicin i Esbjerg Kommune er én af de kommunale showcases på dette års Digitaliseringsmesse, som finder sted den 3. oktober 2019 i Odense. Læs mere om Digitaliseringsmessen'19 og tilmeld dig her