12. august 2019

Sæt strøm til dine arbejdsgange

KL afholder i samarbejde med professor Thomas Hildebrandt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet en temadag om agil digitalisering af arbejdsgange.

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig ad­ministration, været fokus på at få beskrevet arbejdsgange og forretningsprocesser med det formål at effektivisere og kvalitetssikre, f.eks. i forhold til compliance med lovgivning og best practice. Ofte har ambitionen været, at arbejds­gangsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med arbejdsgangsbanken.dk og som det i øjeblikket er tilfældet med brugen af Robotic Process Automation (RPA).

Det er en rigtig god ide at kende og beskrive sine arbejdsgange. Men de fleste arbejdsgange der involverer vidensarbejdere og borgere vil have mange uforudsigelige elementer - og bedst kunne beskrives af dem der udfører arbejdet.

Mange arbejdsgange vil også løbende have brug for ændringer, f.eks. som følge af ændringer i lovgivningen der regulerer arbejdsgangen, ændringer i samfundet eller fremkosten af nye teknologiske muligheder. Derfor er det vigtigt, at indtænke fleksibilitet, inddragelse og effek­tiv vedligeholdelse når man går i gang med at beskrive arbejdsgange, så manglende fleksibilitet, fremmedgørelse og omkostninger til vedligeholdelse ikke sluger den for­ventede gevinst.

Om temadagen

KL afholder i samarbejde med professor Thomas T. Hildebrandt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet en temadag om agil digitalisering af arbejdsgange. Deltagerne vil på dagen blive introduceret for metoder og værktøjer til at beskrive arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af dem der udfører arbejdsgangene. Konkret anvendes regelbaseret modellering med Dynamic Condition Response (DCR) grafer og state-of-the-art værktøjet DCRGraphs.net til at sætte strøm til identifikation, simulering og beskrivelse af brugerrejser og reglerne bag arbejdsgange.

Deltagerne vil også kort blive introducere til BPMN, DMN og CMMN standarderne fra Object Management Group (OMG.org) og se på hvornår og hvordan de kan benyttes.

Arrangement

Temadage Temadag om agil digitalisering 2019, den 18. november i Århus og 27. november i København

Information

Information Arbejdsgangsanalyse af administrative processer

I samme forbindelse udbyder COK til februar et kursus i 'arbejdsgangsanalyse af administrative processer.'