27. august 2019

Mød KL’s Innovations- og Teknologienhed på Digitaliserings­messen’19

Kom med på Digitaliseringsmessen i Odense den 3. oktober, og gå i dialog med Caroline Hegelund og hendes team fra KL’s Innovations- og Teknologienhed. Enheden præsenterer bl.a. det nye KL/KOMBIT Videncenter og arbejdet med at skabe en kommunal Teknologiradar, og så tager de imod jeres råd og input til, hvordan kommunerne kan styrke arbejdet med digital transformation.

Teknologi er en del af svaret

Kan digitalisering og ny teknologi bidrage til at løse udfordringerne for fremtidens velfærdssamfund? Ja, i den grad og vi skal sætte alle sejl til for at undersøge og afprøve, hvordan teknologi og digitale løsninger kan bidrage til løsning af de store velfærdsudfordringer. Sådan siger Caroline Hegelund, der er leder af KL’s nye Innovations- og

”Digitalisering og ny teknologi kan ikke i sig selv skabe råderum, frigive hænder på ældreområdet, forbedre klimaet eller få flere til at vælge en erhvervsuddannelse for nu blot at nævne nogle få af de udfordringerne kommunerne skal håndtere. Men digitalisering og ny teknologi vil indgå i mange af de løsninger, vi sammen skal finde og omsætte til praksis i kommunerne," fortæller Caroline.

digitalisering og ny teknologi vil indgå i mange af de løsninger, vi sammen skal finde og omsætte til praksis i kommunerne
Caroline Hegelund, Leder af KL's Innovations- og Teknologienhed

Det er på den baggrund, at KL i foråret 2019 oprettede Innovations- og Teknologienheden, som bl.a. skal identificere de modne og relevante teknologier og understøtte øget fokus og udbredelse i kommunerne bl.a. gennem et nyt KL/KOMBIT videncenter. Samtidig skal enheden facilitere en fælleskommunal afprøvning af nye teknologier som fx kunstig intelligens.

3 digitale skub

Caroline forklarer, at det er tanken, at enhedens indsatser og initiativer udvikles i tæt samarbejde med kommuner og andre aktører og med stor respekt for alt det arbejde, der allerede foregår.

”Der er tusindvis af ledere og medarbejdere, som arbejder med digitalisering og teknologi i kommunerne.  Så vi bilder os ikke ind, at vi som en lille nystartet enhed gør hele forskellen. Men vi håber, at vi via samarbejde og partnerskaber med kommuner, digitaliseringsforeninger mv., kan bygge broer og forbinde indsatser og skabe produkter sammen med andre, som er værdifulde og brugbare for kommunerne," siger hun.

Caroline peger på tre venlige digitale “skub”, som hendes enhed er i gang med at forberede.

"Det er de indsatser vi gerne vil samarbejde med kommunerne om og drøfte og have sparring på, når vi mødes med kommuner og digitaliseringsforeninger på den rundtur, vi er i gang med – eller når vi mødes med kommunerne på digitaliseringsmessen den 3. oktober."

1. Teknologi på radaren

Det første skub handler om overblik over og viden om teknologiers modenhed i en kommunal kontekst:

“De færreste kommuner har et samlet overblik over, hvilke teknologier der er modne og relevante at tage i anvendelse nu her, og hvilke man enten kan pilotteste eller helt skal holde sig fra, fordi de ikke er modne endnu i en kommunal kontekst. Vi vil gerne hjælpe med at skabe et overblik og understøtte den lokale dialog og prioritering," siger Caroline.

"Derfor arbejder vi i øjeblikket på at udvikle en kommunal teknologiradar. Radaren vil stå på eksperters vurderinger og kommunernes erfaringer – og vores mål er, at den også bliver oversat til de enkelte fagområder og koblet til konkrete cases. For de forskellige teknologier har jo ikke samme modenhed på alle fagområder.”

Caroline påpeger i den forbindelse på, at modenhed er et vidt begreb. "Det er klart, at kommunens systemlandskab og organisatoriske modenhed og digitale mindset er meget afgørende for, om man konkret kan afprøve og inddrage en bestemt teknologi i opgaveløsningen,” forklarer hun.

2. ”Pilot-inflation”

Det andet “skub” handler om det, Caroline kalder for “pilot-inflation”:

“Jeg tror, at der bredt i kommunerne er en erkendelse af, at der sættes mange pilotprojekter i gang. Det er der meget godt at sige om, for piloterne skaber erfaringer, engagement og ejerskab lokalt til den fortløbende proces, som det er at være i en digital transformation," fortæller Caroline.

Hun fortsætter: "Men pilotlandskabet er så stort og vildtvoksende, at der også opstår et behov for at koordinere og samarbejde mere om nogle større prioriterede strategiske signatur-projekter, som – hvis de er succesfulde - efterfølgende kan idriftsættes, udbredes og skaleres. Kommunerne samarbejder også meget i dag, men der er plads til meget mere samarbejde. Vi vil gerne understøtte, at kommunerne samarbejder mere om at teste af i større skala, og at erfaringerne bredes ud til alle kommuner.”

3. Bedre videndeling – nyt KL/KOMBIT Videncenter

Det tredje “skub” vender pegefingeren mod KL og KOMBIT:

Vi skal blive bedre til at formidle viden og understøtte, at kommunerne lærer af hinandens helt konkrete erfaringer. Og vi skal blive bedre til at formidle på måder, der kobler digitalisering til fagområderne,” siger Caroline.

"Vi lancerer et nyt fælles KL/KOMBIT videncenter. En ny digital tilstedeværelse, hvor kommunerne vil kunne få overblik og finde konkrete værktøjer og viden, som er er relevante for arbejdet med digitalisering og teknologi. Der findes masser af viden, men det kan være svært at få overblik og finde viden som er målrettet kommunerne og som bygger bro mellem digitalisering og faglighed."

I videncentret vil man fx kunne finde svar på, hvad skal jeg være opmærksom på ved indkøb af IT-udstyr, og hvilke spørgsmål skal jeg forholde mig til i forhold til data og sikkerhed. Dette er blot nogle af de emner, som værktøjerne på videncenteret vil kunne hjælpe med – ligesom det også bliver på videncenteret, at man kan få et overblik over modne teknologier.

"Vi brugertester sitet inden vi lancerer, men vi vil løbende udvikle sitet så det matcher brugernes behov og ønsker," siger Caroline. Hun ser derfor frem til Digitaliseringsmessen'19, hvor deltagere fra kommunerne kan se det nye videncenter og give deres input til, hvordan det videre skal udvikle sig.

Mød enheden på Digitaliseringsmessen'19

Du kan møde Caroline og resten af Innovations og Teknologienheden ved KL's lounge, hvor du kan give dit input til, hvordan kommunerne kan styrke arbejdet med digital transformation.

Læs mere om Digitaliseringsmessen'19 og tilmeld dig her!