24. april 2019

Gæsteundervisere på kommunernes it-arkitekturuddannelse

Medio maj 2019 løber Kommunernes it-arkitekturuddannelse af stablen i både Kolding og København. I denne korte artikel vil du blive præsenteret for gæsteunderviserne på uddannelsen. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Arkitekturarbejde betyder, at vi arbejder med struktur og design på alle indsatsområder i vores organisation, f.eks. arbejdsgange, governance eller it-infrastruktur - og deres underliggende områder. Det siger sig selv, at vi ikke kan investere 100% indsats på alle disse indsatsområder hele tiden. Derfor er det vigtigt at identificere, hvilke områder vi bør fokusere på.

I øjeblikket er der i kommunerne meget fokus på områderne anskaffelse og datamanagement, derfor har vi inviteret eksperter på disse områder som gæsteundervisere på Kommunernes it-arkitekturuddannelse.

Peter Gaarde, rådgiver hos Kooperado har stor erfaring med anskaffelse og Anne Holmbæck, konsulent i Financial Services, PwC har stor erfaring med at bygge strukturer for, hvordan vi arbejder med vores data.

Derudover har vi inviteret Rasmus Frey fra OS2 fællesskabet, der vil fortælle os om det arbejde OS2 laver, og hvordan OS2 fællesskabet faciliterer vital videndeling mellem kommunerne, der kan hjælpe kommunerne i alle facetter af deres arkitekturarbejde.

Endelig deltager it-arkitekt Peter Thrane fra KL's Center for Digitalisering og Teknologi med et oplæg og cases om rammearkitektur og informationsarkitektur.

 

Rådgiver hos Kooperado Peter Gaardes indlæg om anskaffelse

Anskaffelse af it-løsninger er kompliceret, da man allerede i de tidlige faser skal forstå facetter fra økonomi, strategi/politik, brugerbehov og teknologiske muligheder. Der er mange faldgruber, og i dette indlæg vil rådgiver Peter Gaarde fokusere på de vigtigste emner at behandle, når systemer skal anskaffes, uanset om det er standardløsninger eller nyudvikling.

Emner Peter Gaarde tager op:

  • Standardløsninger, customiserede løsninger eller platforme
  • Projektformål (innovation, effektivisering eller kvalitetsforbedring og hvad det betyder for udbuddet)
  • Processer versus cases
  • Udbudsscenarier (EU-udbud, udbud under tærskelværdier, anskaffelse via SKI eller gennem KOMBIT, OS2 eller lignende)

 

Konsulent i PwC og informationsarkitekt Anne Holmbæcks indlæg om informationsarkitektur

Informationsarkitektur handler om standardisering og governance af vores information og data. Derfor er informationsarkitektur blevet en endnu vigtigere del af den digitalisering vi alle snakker om i dagens Danmark. Informationsarkitektur er et af fundamenterne for løsningen på en række kommunale udfordringer. Fx: GDPR, data-drevet ledelse, og RPA (Robotics).

I dette indlæg vil Anne Holmbæck præsentere metoder til at få styr på vores information og data gennem en pragmatisk case-baseret tilgang til information/data-governance.

Emner Anne Holmbæck tager op:

  • Hvilke udfordringer ligger der i det praktiske arbejde med information og data?
  • Hvordan kan vi strukturere vores organisation for at imødegå ovenstående udfordringer?
  • Hvordan fordeler vi ansvaret, ejerskabet og arbejdet for/af/med information og data?

Sekretariatschef Rasmus Freys indlæg om OS2

Med de udfordringer kommunerne står overfor i dag, er der brug for alt den hjælp en kommune kan få. En af disse ressourcer er OS2 fællesskabet. Sekretariatschef Rasmus Frey fra OS2 fællesskabet fortæller om OS2 fællesskabet, og hvordan kommunerne kan samarbejde gennem OS2 fællesskabet.

Emner Rasmus Frey tager op:

  • Hvordan spiller OS2s formål, governancemodel og løsninger sammen med lokale behov og den fælleskommunale rammearkitektur.
  • Hvilke kompetencer skal der til for at indgå i et udviklingsprojekt i OS2-regi. Hvad skal man selv kunne?
  • En let overflyvning til OS2-porteføljen og de vigtigste infrastrukturløsninger.

It-arkitekt i KL's Center for Digitalisering og Teknologi Peter Thrane

På uddannelsen underviser desuden chefkonsulent og it-arkitekt i KL's Center for Digitalisering og Teknologi med oplæg og cases om rammearkitektur og informationsarkitektur.

 

Læs hele programmet og tilmeld dig til Kommunernes it-arkitekturuddannelse her.