22. marts 2019

E-læring om databeskyttelsesforordningen ­ målrettet ansatte i skolevæsnet

Nye e-læringsmoduler fra KL og COK skal hjælpe ansatte i skolevæsnet med at kende og efterleve reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelse i skolevæsnet

Informationssikkerhed er blevet en vigtig del af hverdagen efter den nye databeskyttelsesforordning (også kendt som GDPR) er trådt i kraft. Fx skal elevers og forældres personoplysninger beskyttes, hvilket kan betyde, at de ansatte på skolerne skal ændre på små ting og vaner. Dette kræver, at medarbejderne kender betydningen af databeskyttelsesforordningens krav og ved, hvordan de kan efterleve dem.

Derfor har KL og COK udviklet e-læringsmoduler om databeskyttelsesforordningen målrettet ansatte i skolevæsnet. E-læringen består af 4 moduler:

  • Introduktion til databeskyttelsesforordningen
  • Definition af personoplysninger
  • Hvornår må man behandle personoplysninger?
  • Hvordan skal man behandle personoplysninger?

Målgruppen for e-læringen er lærere, pædagoger, skolesekretærer, skoleledere samt forvaltnings-/område chefer.

Inden e-læringen tages i brug af de ansatte i skolevæsnet, anbefales det, at forvaltningsledelsen gennemgår e-læringen. Dette for at sikre at de nødvendige procedurer og værktøjer er på plads, så de ansatte i skolevæsnet kan overholde kravene i databeskyttelsesforordningen.

E-læringsmodulerne om databeskyttelsesforordningen kan købes via COK.