24. april 2019

Byttemarked eller bålpladser – når det er borgeren, der får de gode idéer

Hvor går man hen som borger, hvis man får en god idé? Er det en idé, der allerede er afprøvet? Kan man få hjælp af kommunen? Er der nogen tilladelser, man skal søge? Gennem en proces med servicedesignmetoder, blev Gentofte Kommune klogere på ildsjælenes rejser og de forhindringer, man kan møde på sin vej, når man gerne vil realisere en god idé.

Kommunen som katalysator for ildsjælene

Der er mange spørgsmål, man kan have brug for at få besvaret, hvis man som borger går rundt med idéen om en lommepark, et byttemarked, et kvæggræsserlaug eller andre initiativer, der kan medvirke til at skabe en bæredygtig kommune. På rejsen for at gøre sin idé til virkelighed oplever mange borgere at skulle igennem en jungle af forhindringer – så hvordan kan kommunen bedst understøtte og tiltrække gode initiativer og frivillige kræfter? I Gentofte Kommunes Strategi for et bæredygtigt Gentofte er det et erklæret mål, at det skal være nemt at sætte bæredygtige projekter i gang. Kommunen skal være en katalysator for ildsjælene – ikke en forhindring.

Gentofte Kommune satte derfor gang i et projekt, hvor man med servicedesignmetoder ville finde ud af, hvilke forhindringer, de lokale ildsjæle støder på, når de vil realisere en god idé – og hvilke løsninger, der kunne møde deres behov.

Forskellige borgere, men meget ens oplevelser

Projektet havde flere mål: kortlægning af ildsjæle-rejsen, bud på digitale løsninger og endelig var det vigtigt også at tænke kompetenceløft ind for medarbejderne, så de kunne tage den metodiske tilgang til sig undervejs. Kommunen havde hjælp fra konsulenter til at lede processen, men netop på grund af ønsket om kompetenceløft, var flere medarbejdere også selv med at til foretage interviews og konceptudvikle.

Da ildsjælenes brugerrejser blev kortlagt, blev det meget tydeligt, at der var et mønster i oplevelserne.

Gunver Gjetting, chefkonsulent, fortæller: "Det var overraskende, hvor ens rejserne var, for det var meget forskellige borgere, vi talte med. Både hvor ens de var, men også at det var SÅ tydeligt, hvor deres udfordringer var - også i mødet med kommunen.”

"Det stod blandt andet klart for os, at det skal være tydeligt, hvornår man kan bruge kommunen, og hvad kommunen kan byde ind med. Og at kommunen skal være bedre til at tage borgeren i hånden undervejs i processen."

En digital platform, der understøtter viljelyst

Resultatet af projektet blev Bæredygtigtgentofte.dk - en digital platform, som skal understøtte den viljelyst og initiativrigdom, der er hos borgere, foreninger og virksomheder. Sitet er designet ud fra de behov, der kom frem under researchfasen. Man kan bl.a. blive en del af et netværk med andre, som beskæftiger sig med bæredygtighed, man kan få hurtig feedback fra kommunen på en idé og man kan lade sig inspirere af de mange cases, som ligger på sitet og komme i kontakt med borgere, der selv har ført en idé ud i livet og hente hjælpe og inspiration der.

"Vi er meget bevidste om, at vi i forbindelse med en case formidler borgerens kontaktinfo og fortæller, hvordan den enkeltes udfordringer er blevet løst. Netop fordi vi fandt ud af, at ildsjæle har brug for at høre om hinandens erfaringer og gerne bundet op konkrete udfordringer i processen," fortæller Gunver.

En grundlæggende insisteren på udefra ind-blikket

Der er ingen tvivl om, at det har givet mening at arbejde med servicedesignmetoder i dette projekt. Gunver siger: "Det har givet mening, fordi der blev skabt en grundlæggende insisteren på udefra ind-blikket. Da først vi fik borgerne indenfor, gav det en fælles forståelse for alle internt involverede, hvad problemet egentlig var. Ildsjælene var vildt glade for at være med. De fik lov til at fortælle om deres oplevelser. Vi blev udfordret på alle antagelserne. Og dem, der skulle arbejde videre på opgaven, fik lov at høre borgeren."

Kommunen oplevede også, at den styrede, faciliterede proces gjorde det nemt for både kommune og for borgerne at være med . Processen og de helt konkrete værktøjer sørger for, at indsigten bliver mere ærlig og ren.

"Vi ville nok ikke have fanget alle udfordringerne, og hvor i borgerens proces de opstår, hvis vi havde interviewet dem på klassisk vis, og det virker godt at komme med indsigtsarbejde til beslutningstagerne. Brugerrejsen som form er nem at præsentere og giver god mening. Vi kan se, hvor vi kan skrue på noget, og vi bliver klar over, hvor de lavthængende frugter er, så vi ikke ender med at lave en jetjager, der er baseret på mavefornemmelser frem for egentlige behov," afslutter Gunver Gjetting.

Bæredygtigtgentofte.dk gik i luften i efteråret 2018 – du kan se sitet her.

Vil du vide mere om, hvordan din kommune kan arbejde med servicedesign, så læs med på kl.dk/servicedesign.

×

Log ind