04. april 2019

Blockchain i den kommunale administration: Perspektiver, potentialer og erfaringer

KL og KOMBIT har i et pilotforsøg i Høje-Taastrup Kommune afsøgt potentialer for blockchain i den kommunale administration.

Danmark har gennem de seneste 10-15 år gennemgået en gennemgribende digital omstilling. Én af de mest omtalte teknologiske udviklinger er blockchain, som ifølge en rapport fra 2018 "Ny digital teknologi i kommunerne" fra KMD anslår, at op mod 20% af de danske kommuner forventer at være i gang med inden for tre år. 

 

Perspektiver på sigt for bedre offentlig sammenhæng

KL og KOMBIT ser muligheder for at blockchain-teknologien kan skabe bedre sammenhæng i det offentlige. Det er bl.a. ved en fælles tillidsbase med en log, der ikke kan ændres, betingede aftaler, som kun kan indgås, hvis forudbestemte betingelser opfyldes eller multisignatur.

 

For at undersøge disse muligheder igangsatte KL og KOMBIT et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og leverandøren Nordic Blockchain Association, fordi der var en spændende case til afprøvning af blockchain kommunen. Fokus for projektet var læring fremfor konkrete gevinster og perspektiverne i blockchain-teknologien er ifølge Torben Mathisen, it-arkitekt på piloten i KL, enormt interessante:

 

"Blockchain teknologien har potentialer – det kan vi også se i pilotprojektet i Høje-Taastrup Kommune. Vi har set potentialet for at understøtte administrative kommunale opgaver med teknologien, men vi er ikke der, hvor det bare noget man kan tage det ned fra hylden og bruge nu. Teknologien virker - vi mangler bare forretningsviden om, hvor den virkelig giver mening for kommunerne."

 

Du kan læse afslutningsrapporten for projektet: "Pilot: Blockchain i en kommunal administration"

 

I rapporten er der linket direkte til yderligere information, adgang til installationsfiler/prototype og procesdiagram.

 

Rapport

Rapport Læs afslutningsrapporten for Blockchainprojekt

Blockchainprojekt mellem KL, KOMBIT og Høje Taastrup Kommune

 

 Pilotafprøvning på socialområdet

 

Pilotprojektet mellem KOMBIT, KL og Høje-Taastrup handler om, hvordan kommunen kan bruge blockchain-teknologi til en kommunal problemstilling fra socialområdet, nemlig at understøtte valideringen af kontrakter med opholdssteder og døgninstitutioner.

 

Jonas Haaber, specialkonsulent og kontraktforhandler ved Børn og Unge Rådgivnings Center i Høje Taastrup Kommune ser som Torben Mathisen et  potentiale i teknologien, som kan bredes ud til flere dele af den kommunale administration.

 

"Pilotprojektet har vist os, at potentialet er stort. Ikke kun i forhold til opholdssteder, men mange forskellige områder hvor kommunen benytter kontrakter til samarbejde med private leverandører.”

 

Jonas Haaber peger f.eks. på mentorstøtte indenfor arbejdsmarkedsområdet, hvor man udover den økonomiske gevinst kan skabe empowerment.

 

”Vi bør arbejde videre med potentialerne og se på løsninger – hurtigt, men klogt og af flere spor, for der er lang vej til målet. Vi kan hente inspiration fra elektronisk fakturering, hvor bl.a. lovgivning og økonomisystemer skulle på plads inden potentialet kunne indfris.”

Potentialer i teknologien

 

Selvom teknologien har store potentialer, så er mangel på erfaringer, business cases og konkrete gevinster på nuværende tidspunkt en hæmsko for kommunal udbredelse påpeger Torben Mathisen, it-arkitekt på piloten i KL.

 

"Kommunerne er som sådan modne til at implementere såvel blockchain som andre former for ny teknologi. Vi kan understøtte kommunale opgaver med teknologien, men vi er ikke der hvor vi kan løse dem bedre med blockchain end andre teknologier. Samtidigt skal vi også vente på markedet og se, hvilke leverandører er der og hvilke erfaringer og gevinster kan de pege ud."

 

 

 

×

Log ind