10. april 2019

AI: Problemløser med potentielle etiske dilemmaer

På Kommunernes Digitaliseringstræf er der fokus på potentialerne og de etiske dilemmaer i kunstig intelligens (AI). Hør mere om erfaringerne fra arbejdet med teknologien i Horsens Kommune

Danmark har gennem de seneste 10-15 år gennemgået en gennemgribende digital omstilling. Digitalisering er blevet til nøglen til fremtidens velfærdssamfund.

KL sætter med strategien "På forkant med fremtidens velfærd" fokus på, hvilken rolle digitalisering kan og skal spille i vores samfund i fremtiden. For tiden er inde til at se på, hvad der skal være de næste skridt i arbejdet med digitalisering, og hvordan teknologier kan være med til at løse nogle af de store samfundsspørgsmål.

AI kan være med til at overvåge i positiv forstand og bidrage, hvor der ikke er hænder eller øjne nok. Hvis vi skal give en bredere og bedre service, så kan AI være ét at de potente værktøjer, der gør en forskel i fremtiden
Tim Daniel Hanse, Droids Agency

Teknologier som kunstig intelligens (AI), kan være et af de områder, der får en vigtig rolle i fremtidens velfærdssamfund. KMD anslår at op mod 55% af kommunerne vil arbejde med netop kunstig intelligens inden for tre år (Ny digital teknologi i kommunerne, 2018).

At gå i gang med AI giver god mening, hvis man spørger Tim Daniel Hansen, ekspert i AI og Managing Partner hos Droids Agency. Han skal holde oplæg om potentialerne og de etiske dilemmaer i anvendelse af AI på Kommunernes Digitaliseringstræf d. 6. juni.

 

"AI er en potentiel problemløser"

Kommunerne står i dag over for en lang række af udfordringer. Det handler om et dobbelt demografisk træk med flere små børn og ældre, samtidigt er det sværere at besætte de ledige stillinger. Det er bare et aspekt af den kommunale forretning, hvor AI kan være en potentiel problemløser understreger Tim Daniel Hansen.

"AI kan være med til at overvåge i positiv forstand og bidrage, hvor der ikke er hænder eller øjne nok. Hvis vi skal give en bredere og bedre service, så kan AI være ét at de potente værktøjer, der gør en forskel i fremtiden - f.eks. gør teknologien det muligt, at skrive til kommunen 24/7 gennem en chatbot."

Ifølge Tim Daniel Hansen er det ikke kun i den borgernære service, hvor der kan være gevinster at hente ved teknologien. Kommunerne opkræver og udbetaler en lang række af ydelser, og her kan mønstergenkendelse, som er en essentiel del af AI, eks. bruges til at spotte socialt bedrageri.

 

Follow the money

Det er ikke kun opkrævningsområdet, hvor AI med fordel kan implementeres. Det kan eks. være socialområdet i sager om opkrævning, socialt bedrageri eller en tidlig indsats over for socialt udsatte børn. På beskæftigelsesområdet kan AI bruges til at kortlægge, hvilke indsatser der virker for hvem, så man hjælper folk hurtigere i beskæftigelse end nu.

Dér hvor teknologiens potentiale virkelig kommer til sin ret i den kommunale forretning er på tunge udgiftsposter understreger Tim Daniel Hansen.

"Med AI kan man på eks. beskæftigelsesområdet koble CV og stillingsopslag for at kvalificere og målrette jobsøgningen for den enkelte, i stedet for at jobsøgere bare skal søge X antal jobs, for at kunne tjekke den boks af. Det handler egentlig om at finde ud af, hvad der virker og bruge vore ressourcer intelligent, så vi lykkes hurtigere med indsatsen – uanset om vi taler social udsatte børn eller jobsøgende."

 

Beslutningstagerne skal være klar over konsekvenserne

Med den voksende mængde af teknologiske muligheder, så står kommunerne overfor en række etiske problemstillinger, fordi de eks. kan analysere langt mere data end tidligere.

De etiske problemstillinger begrænser sig ikke alene til kommunerne. Regeringen har i år nedsat et Dataetisk Råd, som skal rådgive om de etiske aspekter i anvendelse af data i digitalisering, så etik og ansvarlighed følger med udviklingen (link).

Tim Daniel Hansen illustrerer med et konkret dilemma: Hvem skal kommunen først forsøge at opkræve en stor mængde ubetalte parkeringsbøder fra?

"Person A - The good citizen - som ofte har orden i økonomien og betaler sine udgifter osv., vil hos en algoritme ligge i toppen, fordi chancen for at personen betaler er høj. Person B – The bad citizen - har måske forskellige udeståender med det offentlige, andre ubetalte regninger osv., og den person vil algoritmen placere i bunden, fordi chancen for at person B betaler er mindre. Men det er jo ikke fair - eller er det?"

Eksemplet illustrerer, at det ikke kun er et spørgsmål om retfærdighed og ligebehandling mellem person A og B, men også hensynet til kommunens økonomi og skatteydernes penge, som man må forholde sig til, når man overvejer at drage AI i anvendelse.

 

Afprøv værktøjer på Kommunernes Digitaliseringstræf

Der venter ifølge Tim Daniel Hansen en stor opgave forude, fordi det er vanskeligt at formidle om kunstig intelligens fra forvaltning til det politiske niveau, så den tekniske del er forståelig og så dilemmaer, fordele og ulemper bliver forståelige.

Kommunernes Digitaliseringstræf  d. 6. juni(link)kan du blive klogere på potentialerne i AI i kommunerne og afprøve konkrete værktøjer til, hvordan man formidle etiske dilemmaer med udgangspunkt i en konkret case.

 

×

Log ind