17. december 2018

Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor du kan være med til at udveksle viden og konkrete erfaringer om den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

Sammen kan vi komme længere med at få sammenhængende it-løsninger, når vi som kommuner, KL og KOM­BIT samarbejder og videndeler om, hvordan vi anskaffer og bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

I netværket vil vi:

  • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
  • Knytte KOMBIT, KL og kom­munernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
  • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med markedet og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammear­kitektur
  • Understøtte at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer

Formen vil typisk være:

  • Cases, dilemmaer, projek­toplæg, erfaringer fra kom­munerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
  • Aktuelle sager fra KL og KOM­BIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller –kommunale initiativer med stor relevans for kom­munerne. Det kan naturligvis også være det konkrete arbejde med at få løsninger i kom­munerne til at anvende den fælleskommunale infrastruktur
  • Særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v.
  • Ind imellem særligt inviterede gæster fra den kommunale forretning, leverandører og konsulenthuse

Netværket har eksisteret siden 2016, og havde i 2018 deltagelse af 64 kommuner. Typisk med to deltagere fra hver kommune. Der afholdes tre netværksmøder og en netværkskonference hvert år.

 

Vi vil meget gerne have alle 98 kommuner med i 2019, så læs invitationen og book en plads:

Læs invitationen og tilmeld dig her