januar

Praktisk workshop om udpegningen af nye domsmænd og nævninge i lyset af GDPR

Kommunerne skal i den kommende tid finde en række nye lægdommere, der kommer til at fungere som domsmænd og nævninge ved byretter og landsretter i de næste 4 år. KL udbyder en workshop om korrekt udpegning af lægdommere i henhold til GDPR.

Når grundlisteudvalget udpeger nye domsmænd og nævninge, behandler kommunen følsomme personoplysninger. Derfor har de nye regler for persondatabeskyttelse (GDPR) en betydning for udvælgelsesprocessen.

I praksis anvender kommunerne Excel-løsningen "ND155" til at udpege nye lægdommere. De anvendte oplysninger kan bl.a. stamme fra partilister eller web- og mailtilmeldinger. Listerne, som kommunerne udarbejder, indeholder særligt følsomme personoplysninger og derfor skal håndteringen af disse foregå i overensstemmelse med GDPR.

KL udbyder derfor en workshop, der giver en 'hands on' gennemgang af anvendelsen af "ND155", samt en belysning af GDPRs betydning for udvælgelsesprocessen. Kommunen kan afslutte opgaven med at udpege nævninge og domsmænd på workshoppen, hvis deltagerne medbringer de data, som kommunen gerne vil indberette.

Er du interesseret i en praktisk gennemgang af "ND155" med inddragelse af GDPR? Så læs mere her eller tilmeld dig workshoppen nedenfor:

Arrangement

Kurser Udpegning af nævninge og domsmænd - ND 155 "Hands on" workshop i KL