23. marts 2020

KL's konference Kultur for flere

OBS: Update 23. marts 2020 - KL skulle have holdt en konference med temaet "Kultur for flere" i Næstved den 5. maj 2020, men konferencen udskydes pga. COVID-19.

Hold øje med kl.dk for informationer om ny konferencedato, program og tilmelding mv. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KL's konference: Kultur for flere

Kultur- og fritidsområdet er en del af den kommunale helhed, men det kan være svært at få mulighed for at prioritere kunst og kultur som noget, der har en værdi i sig selv, når der samtidig er pres på de store velfærdsområder.

Samtidig er der fra kommunernes side et stort ønske om, at kultur og fritid skal kunne spille ind i og understøtte kommunale dagsordener inden for andre områder, som fx børn og unge, integration, social og sundhed og ift. den kommunale udvikling generelt.

Der er også udefrakommende forventninger til og ønsker om, hvordan kommunerne skal arbejde med kultur- og fritidsområdet. Eksempelvis har kulturminister Joy Mogensen meldt ud at flere – særligt børn og unge – skal gøre brug af de nære kulturtilbud.

Hvordan tackler vi krydspresset mellem de kommunale dagsordner og udefrakommende forventninger? Hvordan tænker vi i sammenhænge fremfor modsætninger, så det hele går op i en højere enhed? 

På konferencen forfølger vi den overordnede dagsorden ”Kultur for flere”, som både er et kulturministerielt sigte og et kommunalt sigte. Vi undersøger denne dagsorden fra flere forskellige vinkler – teoretisk og praktisk, strategisk og operationelt.

På konferencen arbejder vi ud fra to overordnede spørgsmål

Hvorfor skal vi arbejde med Kultur for flere?
Hvordan kan vi italesætte og sandsynliggøre kulturens værdi og effekt? Hvad siger forskningen? Med plenumoplæg og workshops drøfter vi metoder og anbefalinger til, hvordan vi sammen styrker data, viden og evidens på området, så vi har et grundlag at arbejde ud fra.

Hvordan kan vi gøre det i praksis?
I en række samtidige spor vil vi undersøge og diskutere erfaringer med forskellige kommunale tilgange til, hvordan flere får adgang til kulturen, og hvordan kulturen kommer flere til gavn.

Målgruppen for konferencen er nøglemedarbejdere, ledere og chefer fra kultur- og fritidsforvaltninger, ledere fra kulturinstitutioner mv. Andre er naturligvis også velkomne.

Pris:
Kommunale deltagere: 1795 kr.
Ikke-kommunale deltagere: 1995 kr.

Vi åbner for tilmeldinger primo marts.