16. september 2019

Få ledige pladser til spændende temadag om flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

KL inviterer til temadag, som bidrager med viden om, forståelse for og håndtering af flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer.

Du kan vælge at deltage i enten Aarhus d. 24. september eller Herlev d. 21. oktober. Formålet med temadagene er at give viden om sygdoms- og sundhedsforståelse i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere. Både de nyankomne og dem, der har været i landet i længere tid.

Mere om temadagene

Temadagene vil både have fokus på det psykiatriske perspektiv såvel som det socialmedicinske perspektiv. Du vil blive undervist af nogle af de førende eksperter på området. Nemlig overlæge og ph. d. Morten Ekstrøm fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og Professor i Indvandrermedicin, Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut Syddansk Universitet

De vil bl.a. give en teoretisk gennemgang af, hvilke psykiske lidelser der typisk optræder hos flygtninge og indvandrere. Desuden hvordan du, som medarbejder i Jobcentret, bedre forstår og imødegår traumatiserede flygtninge og indvandreres overbevisninger og psykiske udfordringer, så du bedst muligt kan støtte op om målgruppen. På temadagen vil du blive introduceret til konkrete redskaber og metoder til den svære samtale, netværksmøder og drøfte udfordringer gennem case-arbejde og meget mere.

Endeligt vil du på temadagen få en introduktion til hovedkonklusionerne af den nye undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande, samt indblik i konkrete metoder, redskaber og resultater fra Business Training (inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet) v. programansvarlig projektleder Maja Gammelgaard, Dansk flygtningehjælp Integration.

Målgruppe

Temadagene henvender sig primært til medarbejdere i Jobcentrene, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

Tid og sted

Aarhus tirsdag den 24. september 2019 kl. 9.30-16.00.

Herlev mandag den 21. oktober 2019 kl. 9.30-16.00

Program og tilmelding

Læs mere om programmet og tilmeld dig her.