02. oktober 2019

Veloverstået temadag i Aarhus om flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

I sidste uge blev der afholdt en meget spændende temadag i Aarhus med undervisning ved nogle af landets førende eksperter. KL gentager succesen, så nåede du ikke med i Aarhus, er der stadigvæk mulighed for at deltage i Herlev den 21. oktober

KL udbyder endnu en temadag i Herlev, som skal bidrage med viden om, forståelse for og håndtering af flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer. Formålet med temadagen er at give viden om sygdoms- og sundhedsforståelse i et kulturelt perspektiv med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere. Både de nyankomne og dem, der har været i landet i længere tid.

Mere om temadagen

Temadagen vil have fokus på det psykiatriske perspektiv såvel som det socialmedicinske perspektiv. Du vil blive undervist af nogle af de førende eksperter på området. Nemlig overlæge og ph. d. Morten Ekstrøm fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og Professor i Indvandrermedicin, Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut Syddansk Universitet

De vil bl.a. give en teoretisk gennemgang af, hvilke psykiske lidelser der typisk optræder hos flygtninge og indvandrere. Desuden hvordan du, som medarbejder i Jobcentret, bedre forstår og imødegår traumatiserede flygtninge og indvandreres overbevisninger og psykiske udfordringer, så du bedst muligt kan støtte op om målgruppen.

Endeligt vil du på temadagen få en introduktion til hovedkonklusionerne af den nye undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande, samt indblik i konkrete metoder fra Business Training (inklusion af udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet) v. programansvarlig projektleder Maja Gammelgaard, Dansk flygtningehjælp Integration.

Målgruppe

Temadagene henvender sig primært til medarbejdere i Jobcentrene, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

Tid og sted

Aarhus tirsdag den 24. september 2019 kl. 9.30-16.00. (er afholdt)

Herlev mandag den 21. oktober 2019 kl. 9.30-16.00 (få ledige pladser)

Læs mere om programmet og tilmeld dig her.