28. maj 2019

KL udbyder ekstra lovkursus på integrationsområdet den 28 august 2019 - Tilmeld dig her

På kurset kan du blive opdateret på de nyeste lovændringer på integrationsområdet - eller få et generelt brush-up på lovgivningen om integration, repatriering og danskuddannelse.

I maj måned har KL sammen med 70+ medarbejdere fra jobcentre, sprogcentre og civilsamfund nørdet paragraffer, diskuteret deres konsekvenser, tænkt på tværs af målgrupper og delt praksiseksempler fra integrationsindsatsen.

På opfordring holder vi nu et ekstra lovkursus i Odense i d. 28 august.

Du kan tilmelde dig her:
https://www.cok.dk/fa-styr-pa-reglerne-pa-integrationsomradet

Hvis I er mange fra din kommune og evt. nabokommunen, som gerne vil være med, så kommer vi også gerne ud til jer og afholder et kursus.

Temaer på kurset

Lovkurset fokuserer på:

  • Kommunernes kerneopgaver ifølge integrationsloven, herunder virksomhedsrettede tilbud, boligplacering og flytning mellem kommuner.
  • Ændringer i repatrieringsloven, herunder nye krav og muligheder om vejledning og opkvalificering.
  • Dialog om paradigmeskiftets konsekvenser for kommunernes integrationsindsats.
  • Ændringer i danskuddannelsesloven.
  • Overordnede linjer i finansieringen af integrationsindsatsen.

Målgruppe

Lovkurset er for alle, der gerne vil styrke deres kompetencer på integrationsområder, herunder ledere og medarbejdere i kommuner, udbydere af danskuddannelse, andre aktører, NGO'er mv.