22. juni 2020

47.037 virksomheder vejledt

KL gennemførte i marts en undersøgelse af volumen i den lokale erhvervsfremme, herunder hvor mange virksomheder der har modtaget 1:1 vejledning.

Nøgletal for den lokale erhvervsfremmeindsats

KL udsendte i starten af marts en undersøgelse til alle 98 kommuner, hvor vi bad dem svare på, hvor mange virksomheder der i 2019 der havde modtaget tilbud fra den lokale erhvervsfremmeindsats. 71 kommuner besvarede spørgeskemaet, og i alt 47.037 virksomheder har i 2019 været i kontakt med den lokale erhvervsfremme, enten i form af kommunernes egne aktiviteter eller aktiviteter via f.eks. lokale erhvervscentre og erhvervsråd.

Kommunerne blev også spurgt hvor mange der havde modtaget 1:1 vejledning, samt hvor mange der havde deltaget i kollektive virksomhedsarrangementer. I alt har 13.091 virksomheder i de 71 kommuner modtaget 1:1 vejledning, mens 35.463 virksomheder har deltaget i kollektive virksomhedsarrangementer.

Usikkerhed omkring tallene

Med 71 besvarelser viser disse tal ikke hele billedet. Udover der selvfølgelig også er virksomheder i de resterende 27 kommuner, som har modtaget tilbud fra den lokale erhvervsfremmeindsats, er der også andre usikkerheder forbundet med tallet. For eksempel registrerer mange kommuner ikke systematisk, hvor mange virksomheder der modtager vejledning, og nogle virksomheder kan også have deltaget i mere end ét kollektivt arrangement.

Derfor kan man ikke med sikkerhed vide, præcist hvor mange virksomheder der har været i kontakt med den lokale erhvervsfremme. Der er dog stadig grund til at være positiv over tallene. Knap halvtredstusinde virksomheder er en ikke ubetydelig andel af de danske virksomheder, og yderligere så inkluderer tallet ikke de mange virksomheder som har modtaget specialiseret vejledning i erhvervshusene.

Alt i alt er tallene et tegn på, at erhvervsfremmereformen ikke har betydet, at kommunerne er stoppet med at vejlede virksomhederne eller afholde kollektive arrangementer. 

Årlig måling

Undersøgelsen er den første af årlige undersøgelser som KL vil foretage, for at finde volumen i og effekten den lokale erhvervsfremme. Der vil med andre ord blive foretaget en lignende undersøgelse næste år.

Udover at kortlægge hvor mange virksomheder kommunerne har vejledt sidste år, har undersøgelsen også vist hvor mange forskellige måder den lokale erhvervsfremmeindsats er indrettet, og forskellen i hvilken vejledning man kan få omkring i landet. Derfor vil kommende undersøgelser også forsøge blive klogere på arten af erhvervsvejledning man kan få i kommunerne.