21. marts 2019

jobCAMP 18: Ottende temaudgivelse for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer det ottende og sidste temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Denne udgivelse rummer tredje kapitel om den sammenhængende kommunale ungeindsats, der skal være implementeret den 1. august 2019.

Nu bringer vi den afsluttende temaudgivelse for jobCAMP-gallerierne fra jobCAMP 18. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle deltagere, der bidrog med at dele deres inspirerende indsatser og erfaringer. Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne Camilla Nordby cano@kl.dk

En fælles indsats for unge

Vi bringer nu det tredje og sidste kapitel om den sammenhængende kommunale ungeindsats med inspirerende indsatser fra Cabi og Odense Kommune. Cabi deler erfaringer og gode råd for, hvordan virksomheder kan blive meningsfuldt inddraget og bidrage til den samlede ungeindsats. Samtidig har Odense Kommune haft succes med en koordineret indsats på ungeområdet, hvor beskæftigelse og social indsats går hånd i hånd for bedst muligt at kunne yde borgeren den påkrævede støtte til at få en uddannelse eller komme i arbejde.

Læs også mere om den kommunale ungeindsats her

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Odense Kommune - Når beskæftigelse og social indsats går hånd i hånd.pdf

  • PDF

    Cabi - Virksomhedernes rolle i sammenhængende ungeindsats.pdf