01. april 2019

Frist for opgørelse af målgruppevurderede til FGU udsat

Som led i den politiske aftale om den kommunale ungeindsats, skulle kommunerne oprindeligt have udarbejdet estiamter over det forventede antal unge, der ville påbegynde et FGU-forløb senest d. 1. april 2019. Denne frist er nu blevet rykket til den 8.april 2019 efter høring af KL og kommunerne.

Frist for opgørelse af målgruppevurderede til FGU udsat til 8.april 2019

Kommunerne skal ifølge den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og udarbejde et estimat over det antal unge, de forventer, vil påbegynde FGU i august 2019. Efter høring af KL og kommunerne er fristen for opgørelsen rykket, så kommunerne har fået frem til den 8. april 2019 til at indsende opgørelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).