29. januar 2019

jobCAMP 18: Tredje temaindslag for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer tredje temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Denne uges tema omhandler inklusion og beskæftigelse under ét.

Inklusion og beskæftigelse under ét

I denne uge vil fokus være på inklusion og beskæftigelse under ét, hvor Egedal og Aarhus Kommuner har haft succes med hhv. virksomhedsrettet indsats til målgruppen 'flygtningekvinder' og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats målrettet udsatte familier. I anbefales derfor at læse med på de følgende to flyers, hvori kommunernes cases bliver præsenteret.

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Egedal Kommune - Virksomhedsrettet indsats på integrationsområdet.pdf

  • PDF

    Aarhus Kommune - Familien arbejder sig frem.pdf

  • LINK

    Materialer og slides fra jobCAMP 18