22. januar 2019

jobCAMP 18: Andet temaindslag for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer andet temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Denne uges tema omhandler socialpsykiatri og autisme inden for beskæftigelsesområdet.

Socialpsykiatri og autisme inden for beskæftigelsesområdet

I denne uge vil fokus være på socialpsykiatri og autisme inden for beskæftigelsesområdet, hvor Tønder og Viborg Kommuner har haft succes med hhv. at få udsatte borgere i job i samarbejde med jobmentorer fra socialpsykiatrien og få unge ledige med autismespektrumforstyrrelser i job med et uddannelsesperspektiv. I anbefales derfor at læse med på de følgende to flyers, hvori kommunernes cases bliver præsenteret.

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tønder Kommune - Projektet Ny Kurs.pdf

  • PDF

    Viborg Kommune - Vejen til uddannelse for ledige unge med autisme.pdf

  • LINK

    Materialer og slides fra jobCAMP 18