11. februar 2019

KL afgiver høringssvar om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

KL har nu afgivet høringssvar vedr. de lovforslag, der udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Det er glædeligt, at den langvarige fælles indsats for en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen nu er nået så langt, at der foreligger udkast til lovforslag.

I foråret 2017 gav KL bolden op med et indspil om "En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats". Den grundlæggende ambition var - og er - en rammelovgivning for en beskæftigelsesindsats, som gør en større positiv forskel for borgere og for virksomheder. Det forudsætter friere rammer for kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen.

De udarbejdede udkast til lovforslag tager afsæt i disse intentioner, men der er efter KL’s opfattelse behov for justeringer, hvis ambitionerne fuldt ud skal realiseres i praksis.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    LAB KL høringssvar.pdf (1)

  • PDF

    Høringssvar Bilag 1 LAB forenkling.pdf (1)

  • PDF

    Høringssvar bilag 2 - Konsekvenslovforslag.pdf