13. marts 2019

jobCAMP 18: Syvende temaudgivelse for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer det syvende temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Denne udgivelse rummer andet kapitel om den sammenhængende kommunale ungeindsats, der skal være implementeret den 1. august 2019.

De unge i centrum

Vi følger op på sidste uge ved at bringe andet kapitel om den sammenhængende kommunale ungeindsats. Hedensted og Holbæk Kommuner har skabt gode erfaringer takket være indsatser bygget på samarbejde og fokus på kerneopgaven, nemlig at koordinere en samlet indsats om de unge, så de kan have forudsætningerne for at indlede et velfungerende og selvforsørgende voksenliv.

Læs også mere om den kommunale ungeindsats her

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Hedensted Kommune - Hænger den nye sammenhængende ungeindsats sammen.pdf

  • PDF

    Holbæk Kommune - Fokus på kerneopgaven - uddannelse til alle unge.pdf