06. marts 2019

jobCAMP 18: Sjette temaudgivelse for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer det sjette temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Vi bevæger os nu videre til det såkaldte gule galleri, hvor fokus er på den nye sammenhængende kommunale ungeindsats.

Én indgang

Vi tager i denne uge hul på det første af flere kapitler om den sammenhængende kommunale ungeindsats. Glostrup og Furesø Kommuner har med deres projekter søgt at skabe én samlet indgang for den unge til kommunen med det formål at opnå en koordineret, sammenhængende og mere effektiv sagsbehandling.

Læs også mere om den kommunale ungeindsats her

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Furesø Kommune - Sammen finder vi vejen.pdf

  • PDF

    Glostrup Kommune - Én indgang for den unge - mange udgange for medarbejderen.pdf