26. februar 2019

jobCAMP 18: Femte temaudgivelse for jobCAMP-gallerierne

I dag udkommer det femte temaindslag i forbindelse med jobCAMP-gallerierne, som har til formål at udbrede kommunale erfaringer. Vi bevæger os nu videre til det såkaldte pink-galleri, hvor der var en blanding af fokusområder på både dimittendledighed og ny teknologi.

Nyuddannede i job og nye teknologier

I denne uge vil fokus være på indsatser, hvor Sønderborg, Aarhus, Aalborg og Københavns Kommuner har haft succes med at få dimittender i job, imens Sønderborg Kommune har lykkedes med at skabe besparelser og lave et kvalitetsløft i én og samme indsats.

Hvad er jobCAMP-gallerierne?

Til jobCAMP 18 blev konceptet jobCAMP-gallerierne endnu engang lanceret. På jobCAMP-gallerierne kan kommunale erfaringer og idéer deles på tværs – således udveksles inspiration både fra de større kommuner og de mindre kommuner, der er små hjul i den store mølle. Her har galleristerne haft mulighed for at fortælle om de gode erfaringer, erkendelser og idéer fra et specifikt kommunalt projekt. På jobCAMP 18 var der tre hovedtemaer:

Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere

Ny sammenhængende kommunal ungeindsats

Nyuddannede i job og nye teknologier

Ambitionen er at udbrede viden om de mange spændende kommunale projekter til alle dem, der ikke deltog på jobCAMP 18. Desuden kan jobCAMP 18-deltagere få et uddybet bekendtskab til tiltagene, som præsenteres her i et større og mere fyldestgørende format.

jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019 i Aalborg Kultur og Kongres Center

Hvis I allerede nu skulle kende til en spændende case eller indsats, der kunne være relevant for jobCAMP 19, må I meget gerne kontakte Mads Toftegaard Kirk på matk@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  København Kommune - Bring aktørerne sammen om det konkrete og skab jobs.pdf

 • PDF

  Aarhus Kommune - Succes med dimittender i job.pdf

 • PDF

  Aalborg Kommune - Vejledning af ledighedstruede studerende.pdf

 • PDF

  Sønderborg Kommune - Besparelser og kvalitetsløft i én og samme indsats.pdf