16. november 2018

Ny politisk aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

I august landede aftalen til en forenklet beskæftigelsesindsats. Det matcher med KL’s udspil.

Politik aftale fjerner bureaukrati og forenkler reglerne for ledige

I august 2018 kunne Beskæftigelsesministeren præsentere den indgåede aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats med et bredt flertal bag sig.
Den politiske aftale består af 4 grundelementer:

 • Færre og mere enkle proceskrav
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på kommunernes resultater
 • Aftalen matcher med KL's udspil.

KL indspil

I april præsenterede KL beskæftigelsesministeren for et helt konkret bud på, hvordan der kan ryddes op i reglerne, som utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft

KL efterlyste en ny lov med en helt anden type regler, som har ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne får den rette arbejdskraft.

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper. Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

 • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper
 • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen
 • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
 • Reglerne om tilbud skal forenkles.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Aftaletekst - Forenklet beskæftigelsesindsats.pdf

 • PDF

  KL's udspil - En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats.pdf

 • PDF

  Kort præsentation af KL's udspil.pdf