26. marts 2019

Vil du have styr på reglerne på integrationsområdet?

Så tilmeld dig KL og COK's lovkurser i Aarhus eller Herlev i maj. Her kan du blive opdateret på de nyeste lovændringer på integrationsområdet - eller få et generelt brush-up på lovgivningen om integration, repatriering og danskuddannelse.

Folketinget har de senere år vedtaget en række betydelige lovændringer på integrationsområdet. Senest det såkaldte paradigmeskift – hvor midlertidighed kommer i fokus og repatrieringsindsatsen styrkes. Det har konsekvenser både for den enkelte og for kommunernes møde med borgeren, hvor der skal balanceres mellem et integrations- og et hjemrejseperspektiv.

Der er også sket store ændringer med danskuddannelserne, hvor der fx er indført klippekort og deltagerbetaling for de selvforsørgende kursister.

På kurset vil du få en grundig gennemgang af de vigtigste lovregler. Du vil også få mulighed for at sparre med andre kommunale medarbejdere om, hvad reglerne betyder i praksis for jeres hverdag og integrationsfaglige tilgang.

Temaer på kurset

Lovkurset fokuserer på:
- Kommunernes kerneopgaver ifølge integrationsloven, herunder virksomhedsrettede tilbud, boligplacering og flytning mellem kommuner.
- Ændringer i repatrieringsloven, herunder nye krav og muligheder om vejledning og opkvalificering.
- Dialog om paradigmeskiftets konsekvenser for kommunernes integrationsindsats.
- Ændringer i danskuddannelsesloven.
- Finansiering af integrationsindsatsen.


Tid, sted og tilmelding

KL afholder kurserne i samarbejde med COK.
Kurserne afholdes den 14. maj i COK Aarhus og den 22. maj i COK Herlev.
Pris per deltager er 1.795 ex moms.
Undervisere på kurset er chefkonsulent Sara Glahder Lindberg og specialkonsulent Anna Ballan, begge fra KL.
Du kan tilmelde dig via COK's hjemmeside HER. Tilmeldingsfrist er den 30. april 2019.

 

Målgruppe

Lovkurset er for alle, der gerne vil styrke deres kompetencer på integrationsområder, herunder ledere og medarbejdere i kommuner, udbydere af danskuddannelse, andre aktører, NGO'er mv.