14. marts 2019

Vil din kommune være med til at udvikle indsatsen for flygtninge- og indvandrerkvinder?

KL, CABI og LG Insight inviterer alle interesserede kommuner til at deltage i et udviklingssamarbejde om at få flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i job.

Beskæftigelsesrettet integrationsindsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund

KL, CABI og LG Insight er gået sammen i et konsortium for at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund.

Konsortiet afholder et udviklingsmøde to steder i landet, hvor alle interesserede kommuner kan være med til at tænke nyt indenfor et eller flere af følgende udviklingsspor:

Udviklingssporene tager afsæt i en sammenfatning af de input, der kom frem på tre workshops, som konsortiet afholdt i januar og hvor 38 kommuner deltog. De tre udviklingsspor hænger naturligvis sammen, ligesom vi ser dem gå på tværs af de målgrupper, som gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund består af.

Udviklingsmøderne bliver afholdt i Århus d. 25. april 2019 og i København d. 29. april 2019

Mødet henvender sig til kommunale ledere og nøglepersoner med beslutningskompetence. Der kan maks. deltage to fra hver kommune.

Tilmeld dig mødet i Aarhus.

Tilmeld dig mødet i København.

Yderligere information om udviklingssamarbejdet

  • PDF

    Invitation til videre udviklingssamarbejde med LG Insight KL og Cabi.pdf