17. januar 2023

Temadag om projektgodkendelser for kommunale varmeplanlæggere

KL og Dansk Fjernvarme afholder i februar 2023 2 temadage vedr. projektgodkendelser for kommunale varmeplanlæggere i henholdsvis Kolding og København

I 2023 er afgørende for om den grønne omstilling af varmesektoren kommer op i gear. Det er derfor centralt, at samarbejdet omkring projektforslagene og den kommunale myndighedsbehandling optimeres, så der bliver kortest vej fra indlevering af projektforslag til endelig godkendelse.

Temadagen giver deltagerne mulighed for at blive endnu skarpere på, hvordan man sagsbehandler projektforslag hensigtsmæssigt. Herunder hvordan I orienterer jer i de vigtigste nedslagspunkter i projektforslaget, hvordan I forstår dynamikken i beregningsforudsætningerne, og hvordan I håndterer man det øgede politiske fokus, der går længere end at sikre den obligatoriske positive samfundsøkonomi.

Bemærk, at der laves to identiske kurser som afholdes i hhv: 

  • Tirsdag d. 7. februar 2023 i Fjernvarmens Hus i Kolding. 
  • Fredag d. 10. februar 2023 i KL-huset i København

Dagens program:

  • Energifora. Det lokale samarbejde med aktører.

  • Projektforslag i 2023 – beregningsforudsætninger, samfunds- selskab og brugerøkonomi.

  • Sagsfremstillinger i lyset af øget fokus på varmeforsyningen.   

  • Effektiv sagsbehandling af fjernvarmeprojekter.

Pris for deltagelse 

Vi gør opmærksom på, at dette er et betalingsarrangement
Kursusbetaling er på 1675 kr. inkl. frokost (excl. moms) , og tilmelding er bindende pr. 1. februar. Der vil derfor også blive faktureret i tilfælde af no-show. Tilmeld dig en af temadagene og læs mere nedenfor. 

Arrangement

Temadage Temadag om projektgodkendelser for kommunale varmeplanlæggere (Kolding)

Temadagen giver deltagerne mulighed for at blive endnu skarpere på, hvordan man sagsbehandler projektforslag hensigtsmæssigt.

Arrangement

Temadage Temadag om projektgodkendelser for kommunale varmeplanlæggere (København)

Temadagen giver deltagerne mulighed for at blive endnu skarpere på, hvordan man sagsbehandler projektforslag hensigtsmæssigt.

 

×

Log ind